lupa x
user

Krasové podzemí bude díky nové kanalizaci čistější

Krasové podzemí bude díky nové kanalizaci čistější

11.05.2023

Redakce

Dvě obce na Boskovicku se dočkají nové kanalizace a čistírny odpadních vod, které ochrání i krasové podzemí.

Krasové podzemí bude díky nové kanalizaci čistější

Suchý, Žďárná – Novou společnou čistírnu odpadních vod, ale také novou splaškovou kanalizaci budou mít do podzimu roku 2024 dvě obce na Boskovicku – Suchý a Žďárná. Stavba zlepší životní podmínky nejen obyvatelům těchto obcí, ale významně pomůže také k ochraně přírody v nedaleké Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Obě obce totiž dosud měly pouze jednotnou kanalizaci bez následného čištění odpadních vod. Nevyčištěná voda tak odtékala do potoka Žďárná směrem do Sloupu, kde již začíná rozsáhlý podzemní  jeskynní systém Moravského krasu.

Realizace výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace je pro obec řešením dlouhodobého problému nakládání s odpadními vodami. Tato investice pomůže ochraně přírody a našeho okolí a zajistí stejné podmínky pro nakládání s odpadními vodami pro všechny občany naší obce,“ uvedl starosta obce Žďárná Jan Hanák. Čistírna odpadních vod bude mít kapacitu 1670 ekvivalentních obyvatel. Projekt totiž přihlíží i k tomu, že do této lokality přijíždí mnoho lidí za rekreací.

Investorem stavby je „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice. „Stavba s názvem Suchý, Žďárná – ČOV a kanalizace byla slavnostně zahájena 9. května letošního roku a je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie. Celkové náklady včetně DPH činí 297 milionů korun, z toho dotace pokryjí 172 milionů korun,“ přiblížil tajemník svazku Ing. Petr Tioka. Doplnil, že délka nově budované kanalizace bude téměř 14 kilometrů. „Kromě nové splaškové kanalizace v obcích Suchý a Žďárná bude postaven i kanalizační přivaděč z obce Suchý do kanalizace obce Žďárná, protože čistírna odpadních vod bude postavena jižním směrem pod obcí Žďárná, tedy na opačném konci než je přítok od obce Suchý,“ popsal technickou náročnost stavby Ing. Tioka.

Provozovatelem bude VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. „Velmi důležitým signálem je to, že se v tomto projektu obce spojily a chtějí spolupracovat při budování infrastruktury, která je zejména v této lokalitě velmi důležitá,“ uvedl při slavnostním zahájení předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Jindřich Král. Vysvětlil, že z hlediska provozování jsou ekonomičtější aglomerované čistírny odpadních vod, na něž je napojeno co nejvíce obyvatel.

Předpokládané ukončení stavby je plánované na podzim roku 2024.

Hlavní stránka