lupa x
user

Začátek září patří na FF odborným konferencím

Začátek září patří na FF odborným konferencím

05.09.2023

Redakce

Dnes 5. září 2023 se uskuteční v učebně B3 Studentská archeologická konference s podtitulem Postcovidová konference aneb čemu jsme se věnovali během lockdownu.

Začátek září patří na FF odborným konferencím

Foto: Shutterstock

Jubilejní dvacátý ročník oslaví tradiční mezinárodní konference Hradecké dny sociální práce, která se koná 7. a 8. září 2023 v univerzitní budově A. Letošním tématem je Respekt k rozmanitosti. Účastníci se mohou těšit na dva hlavní referáty. První z nich přednese PhDr. Martin Kocanda, Ph.D., který bude hovořit o roli sociálních pracovníků. Prof. Václav Bělohradský pak pohovoří o aktivním občanství v době antropocénu. Konferenci pořádá Ústav sociální práce FF UHK pod záštitou ministra práce a sociálních věcí.

Od 12. do 14. září 2023 se mohou archeologové těšit na třetí ročník konference Archeologie konfliktů. „Předmětem našeho zájmu nejsou pouze bojiště a místa střetů, ale i problematika fortifikační architektury, hmotné kultury spojené s konflikty, dopad konfliktů na krajinu, výzkumy výrobních objektů spojených s vojenstvím, výzkumy vojenských táborů, hrobů spojených s konflikty apod. Chronologické vymezení je široké, od pravěku do konce 2. světové války,“ popisují obsah programu organizátoři. Konferenci spolupořádá Katedra archeologie FF UHK a Muzeum východních Čech, kde se také odborné setkání koná.

O české a evropské společnosti v 16. – 18. století se bude hovořit na sedmém ročníku konference Tři staletí v srdci Evropy, kterou pořádají doktorandky a doktorandi Katedry pomocných věd historických a archivnictví a Historického ústavu FF UHK ve dnech 13. a 14. září 2023 v aule B9.

http://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/ff/aktualne/zacatek-zari-patri-na-ff-odbornym-konferencim

Hlavní stránka