lupa x
user

Jaké jsou zdroje znečistění ovzduší v různých částech Tišnova?

Jaké jsou zdroje znečistění ovzduší v různých částech Tišnova?

21.09.2023

Redakce

Znečištění ovzduší patří mezi oblasti, kterým je nutné věnovat patřičnou pozornost zejména z důvodu negativních dopadů na zdraví člověka.

Jaké jsou zdroje znečistění ovzduší v různých částech Tišnova?

V Tišnově se proto odborníci z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., v rámci nového projektu „Návrh a realizace sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov“ podpořeného prostředky z Norských fondů na ovzduší zaměřili. Zajímá je koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2,5 a PM1.

Jejich inhalace poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. V důsledku absorpce organických látek a prvků včetně těch s mutagenními a karcinogenními účinky může expozice aerosolových částic způsobovat rakovinu plic.

„Měření provádíme nízkonákladovými senzory. Zohledníme při něm i meteorologické parametry, jako jsou teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak, směr a rychlost větru. V Tišnově jsme nainstalovali naši techniku na celkem 8 lokalitách,“ uvádí Radek Vít, člen realizačního týmu Centra dopravního výzkumu (CDV).

Práce odborníci zahájili práce v srpnu a pokračovat budou až do března následujícího roku. Výsledky zpracují formou závěrečné zprávy, kde mimo jiné okomentují zdroje znečištění ovzduší na jednotlivých místech. Poté výsledky předají zástupcům města. Budou je také prezentovat veřejnosti. Již nyní se může veřejnost o místech a termínech měření dozvědět více na stránkách www.ovzdusitisnov.cz.

„Je pro nás důležité, jak se Tišnovákům ve městě dýchá. Jsem velmi rád, že ve spolupráci s CDV můžeme projekt měření kvality ovzduší uskutečnit a jsem zvědav na jeho výsledky. Těší mě také, že díky dotaci z Norských fondů bude celý projekt v hodnotě dvou a půl milionů korun stát Tišnov pouze 30 000 Kč.“ uvedl místostarosta Karel Souček, garant oblasti životního prostředí a dopravy.

Stavu ovzduší v Tišnově se Centrum dopravního výzkumu věnuje v posledních třech letech. „Ve dvou topných sezónách a jedné sezóně netopné jsme zde v rámci projektu PAUPZKO zjišťovali koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního benzo[a]pyrenu. Na jeho konci v dubnu příštího roku předáme, ve spolupráci s firmou Bucek, s. r. o., Jihomoravskému kraji akční plán, ve kterém navrhneme obcím vhodná opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší,“ doplňuje Roman Ličbinský, ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb z Centra dopravního výzkumu.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., ředitel Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb, roman.licbinsky@cdv.cz

Kontakt pro novináře:
Šárka Želinská, vedoucí Úseku marketingu, tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz

Nízkonákladové senzorické systémy měření kvality ovzduší představují novou generaci měřicích přístrojů, která je finančně dostupná i městům s malými rozpočty. Mobilní a prostorově úsporná smart platforma monitoringu ovzduší měří kontinuálně. Zachytí tak výkyvy ve znečistění ovzduší nejen v pracovních dnech, ale i o víkendech, svátcích nebo prázdninách.

Malý rozměr umožňuje operativnější využití prakticky v kterémkoliv místě, kde je měření potřeba. K obsluze senzorů není potřeba osobní přítomnost člověka, což šetří čas i peníze. Vše se děje na dálku – stahování výsledků i nastavení dalších požadovaných parametrů měření probíhá on-line.

http://www.cdv.cz/tisk/jake-jsou-zdroje-znecisteni-ovzdusi-v-ruznych-castech-tisnova

Hlavní stránka