lupa x
user

CVVM: Lidé nejvíc důvěřují policii a armádě, nejméně politickým stranám

CVVM: Lidé nejvíc důvěřují policii a armádě, nejméně politickým stranám

09.06.2022

Redakce

Důvěra Čechů v policii a armádu roste, policii důvěřují téměř čtyři pětiny lidí a armádě 73 procent. Naopak nejnižší důvěru ze sledovaných veřejných institucí mají politické strany a hnutí, důvěřuje jim necelá pětina Čechů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

CVVM: Lidé nejvíc důvěřují policii a armádě, nejméně politickým stranám

Důvěra v policii vzrostla oproti poslednímu průzkumu z loňského srpna o devět procentních bodů na 79 procent, což je podle autorů průzkumu dosud nejvyšší hodnota od počátku měření, tedy od roku 1994. V případě armády důvěra stoupla o čtyři procentní body, vrátila se tak na úroveň z roku 2020.

Z dlouhodobé perspektivy lze podle CVVM s určitými výkyvy konstatovat, že důvěra v policii kontinuálně roste od září 2008. Od té doby činí nárůst 36 procentních bodů. U policie a armády nejvýrazněji převažuje důvěra nad nedůvěrou, rozdíl mezi důvěrou a nedůvěrou činí více než 50 procentních bodů.

Výraznější převaha důvěry nad nedůvěrou je patrná ještě v případě bank, kterým důvěřuje 64 procent lidí a nedůvěřuje 28 procent. V případě rádií převážila důvěra nad nedůvěrou pouze velmi mírně. U zbývajících institucí, tedy u televize, internetu, neziskových organizací, politických stran a hnutí a tisku převažuje více či velmi výrazně nedůvěra, kterou ve všech případech deklarovala polovina a více respondentů.

Relativně nejlépe dopadl internet a neziskové organizace, u kterých rozdíl mezi důvěrou a nedůvěrou činí shodně 13 procentních bodů. Velmi podobná je situace i v případě televize, když rozdíl mezi důvěrou a nedůvěrou činí 16 procentních bodů. Tisku a zejména politickým stranám a hnutím vyjadřuje česká veřejnost výrazně nižší důvěru. Konkrétně v případě tisku činí rozdíl mezi důvěrou a nedůvěrou 30 procentních bodů, když mu důvěru vyjádřila přibližně třetina dotázaných a nedůvěru více než tři pětiny. Jednoznačně nejméně důvěřuje česká veřejnost politických stranám a hnutím, u kterých je rozdíl mezi důvěrou a nedůvěrou 56 procentních bodů – 18 procent důvěřujících k 74 procentům nedůvěřujících. Důvěra, respektive nedůvěra, politickým stranám a hnutím zůstává podle autorů průzkumu od září 2020 relativně stabilní.

Součástí výzkumu jsou od září 2020 také dvě položky měřicí mezilidskou či sociální důvěru. Z aktuálního šetření vyplývá, že mezilidská důvěra je v české společnosti vysoká. Svým nejbližším důvěřuje 98 procent dotázaných, obyčejným lidem pak 79 procent. Během tří výzkumů, které se konaly od září 2020 do jara 2022, nezaznamenalo CVVM v hodnotách mezilidské důvěry žádný výraznější posun. Důvěra nejbližším se pohybuje v rozmezí od 94 do 98 procent a důvěra obyčejným lidem mezi 78 a 79 procenty.

Průzkum se uskutečnil od 18. března do 9. května a zúčastnilo se ho 845 respondentů ve věku od 15 let.

Praha (ČTK)
Hlavní stránka