lupa x
user

Univerzita Karlova spustila e-shop s chemikáliemi získanými během výzkumů

Univerzita Karlova spustila e-shop s chemikáliemi získanými během výzkumů

23.06.2022

Redakce

Univerzita Karlova spustila e-shop s chemikáliemi přírodního původu, které vznikly na jejích pracovištích. Nabízí alkaloidy, kterých vědci a vědkyně získali při výzkumech nadbytečné množství nebo je v současnosti nevyužijí. E-shop dnes zástupci univerzity představili na tiskové konferenci v Praze. Získané peníze chce univerzita investovat zpátky do výzkumu. E-shop nyní nabízí 18 látek. Poptávku univerzita teprve mapuje.

Univerzita Karlova spustila e-shop s chemikáliemi získanými během výzkumů

 

Člen kolegia rektorky pro strategii, analýzy a transfer Josef Fontana dnes řekl, že nabízené látky pocházejí především z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Fontana e-shop označil za příklad přenosu výsledků základního výzkumu do praxe. Děkan Farmaceutické fakulty Jaroslav Roh dodal, že v prodeji jsou například látky izolované z rostlinných materiálů, jež neprokázaly požadované účinky. Mohou se však uplatnit v jiných výzkumech, jak v akademické tak v soukromé sféře.

„Už dlouhodobě pracujeme na izolaci sekundárních metabolitů z rostlin, které by měly potenciál vykazovat nějaké biologické aktivity. Primárně pracujeme na neurodegenerativních onemocněních a nádorových, nově i na bakteriálních onemocněních. Tyto látky jsme izolovali v posledních 14 letech,“ uvedla Lucie Cahlíková, která na fakultě vede skupinu výzkumu přírodních látek. „Toto jsou určité (…) pilotní látky, které máme v zajímavém množství a rádi bychom je poskytli pro další výzkum, případně pro testování dalších biologických aktivit pro případný další vývoj těchto látek jako potenciálních léčiv,“ doplnila. Poznamenala, že přírodní látky jsou unikátní svou strukturou a řadu z nich není jednoduché vytvořit syntetickou cestou. Většina z nabízených látek je také podle Cahlíkové komerčně nedostupná, neboť jejich izolace je náročná.

Popsala, že k dispozici jsou nyní tři různé strukturní typy alkaloidů . Některé jsou izolovány například z narcisů, většina však pochází z rostlin z tropického a subtropického pásu. Uvedla, že je v plánu rozšíření nabídky tzv. indolových alkaloidů. „Jsou to velice zajímavé látky, například s protinádorovou aktivitou,“ dodala.

Podle Fontany budou peníze za prodej chemikálií investovány zpátky do výzkumu. Kolegům z akademických institucích pak univerzita chemikálie nabízí za nižší cenu než tu, která je určena pro komerční sektor. Součástí e-shopu jsou i bezpečnostní listy látek a další náležitosti. Spravuje ho dceřiná firma univerzity Charles University Innovations Prague.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka