lupa x
user

Kvůli stvrzení elektronického podpisu už nemusíte na poštu

Kvůli stvrzení elektronického podpisu už nemusíte na poštu

03.11.2022

Redakce

Elektronický podpis, jenž je certifikačním nástrojem ke stvrzení identity v elektronickém prostředí, využívá stále více lidí. Zákonodárci proto schválili legislativní úpravu, která se týká jeho úředního ověření. Od poloviny roku tak platí zákon o právu na digitální služby, jenž mění některá do té doby platná právní ustanovení v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Kvůli stvrzení elektronického podpisu už nemusíte na poštu

Tradiční ručně psaný podpis, kterým se vyjadřuje projev vůle a jenž je unikátním grafickým zachycením jména se s tím, jak se častěji pohybujeme v on-line světě, postupně vytrácí.

„Bez úředního ověření nebo provedení písmoznalecké analýzy lze na podepisujícího nazírat pouze na základě důvěry s oporou v právních zásadách. V případě vlastnoruční signatury se srovnávají grafické znaky podpisu, jež posuzuje soudní znalec. V případě elektronického podpisu si ale zákon vystačí s údaji uvedenými v připojeném kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy,“ vysvětluje advokát Ondřej Brostík.

Elektronické podpisy navíc eliminují zbytečný tisk a skenování dokumentů. Existenci elektronického podpisu reflektuje české právo přes dvacet let. Již třináct let není nutné vlastnoručně podepisovat úřední dokumenty, pokud je odesíláme datovou schránkou, jejichž využívání napomohla i pandemie a lockdowny, během kterých bylo nezbytné omezit mezilidský kontakt na minimum.

Nová ustanovení paragrafu 6 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, upravuje tři elektronické alternativy k běžné úředně ověřené signatuře: ověření osobou oprávněnou k legalizaci, ověření záznamem informačního systému veřejné správy a ověření uznávaného elektronického podpisu.

„Podstatou úředního ověření je jednoznačná identifikace osoby, která daný dokument podepsala. Provádí se buď vlastnoručně před oprávněnou osobou, nebo jejím prohlášením, že uvedená signatura je její,“ přibližuje Brostík.

Legislativní úprava nadále umožňuje stávající postup úředního ověření podpisu do elektronické podoby. Digitální legalizaci je možné provést u notáře, u subjektů a orgánů podle zákona o ověřování, jako jsou Česká pošta, státní správa, krajské úřady, hospodářská komora či obecní úřady, které jsou kontaktními místy Czech POINT.

„Další dva způsoby umožňují ověření signatury bez fyzické identifikace podpisující osoby. Ta je nahrazena buď elektronickým určením totožnosti nebo uznávaným elektronickým podpisem za předpokladu, že z registru obyvatel nebo portálu veřejné správy bude možné ověřit, že příslušná uznávaná elektronická signatura patří podepisujícímu,“ uzavírá Brostík.

Hlavní stránka