lupa x
user
Přeshraniční spolupráce s Polskem pokračuje, vznikne třeba nová cyklostezka

08.07.2024 11:47

Redakce

Přeshraniční spolupráce s Polskem pokračuje, vznikne třeba nová cyklostezka

Díky podpoře evropských fondů se například rozšíří spolupráce pevností v Kladsku a Josefově, turisté poznají méně známé klenoty příhraničí nebo vznikne virtuální stezka po místech s tradicí výroby mechanických betlémů. Na konci června se totiž uskutečnil Monitorovací výbor programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027, jehož členové rozhodli o podpoře projektů v oblastech cestovního ruchu a spolupráce institucí a obyvatel.

doprava kraj Polsko