lupa x
user

Čím se během letních prázdnin zabývalo Ministerstvo zemědělství?

Čím se během letních prázdnin zabývalo Ministerstvo zemědělství?

08.09.2021 , Aktualizováno 10.09.2021

Redakce

Čím se během letních prázdnin zabývalo Ministerstvo zemědělství?

Bývá zvykem, že během letních prázdnin se celkově o vládě (potažmo i ministerstvech) v médiích mluví výrazně méně než po zbytek roku. Letošní rok je ovšem výjimkou; a to hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem jsou blížící se volby. Vedení státu proto dělá maximum pro to, aby právě volební uskupení, které zastávají, bylo znovu zvoleno na další 4 roky do čela státu. Druhým důvodem je pandemie koronaviru, která plní titulní stránky veškerých médií už rok a půl. V souvislosti s nákazou se některá ministerstva v médiích objevují výrazně více, než kdy dřív – například Ministerstvo zdravotnictví, vnitra, kultury nebo financí. Jak si ale v médiích stojí například Ministerstvo zemědělství? A co tento rezort řešil za zajímavá témata?

Podobně jako ostatní ministerstva i rezort zemědělství byl ze všech platforem nejvíce zmiňovaný na internetu. Může za to především fakt, že zprávy a články právě na webu nemají žádný limit a mohou se tak vyskytovat v neomezeném množství. Podobně je to i se sociálními sítěmi. I tam je hustota jednotlivých témat neomezená. Z monitoringu médií firmy Toxin vyplývá, že právě na internetu a sociálních sítích má Ministerstvo zemědělství víc než 72 % ze svých celkových zmínek. Zbytek o rezortu pak připadá na tradiční média, jako je tisk, televize a rádio. Až 22 procent témat o Ministerstvu zemědělství vyšlo v tisku. Výrazně méně se pak o rezortu Miroslava Tomana mluvilo v televizi, kde Ministerstvo zemědělství získalo z celkového počtu zmínek jen necelá tři procenta. Zaručeně nejméně se pak objevovalo na rádiových stanicích, kde získalo zbylých 2,66 %.

Jak společnosti Toxin potvrdil tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, hlavními tématy rezortu během léta bylo například to, že Ministerstvo zemědělství poskytne v rámci příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2020 vlastníkům lesů celkem 3,6 miliardy korun. Dále připravil resort 13. kolo Programu rozvoje venkova, které je zaměřené na zlepšení stavu lesů, vzdělávání a podporu zemědělců. Zájemci mohou ve 13. kole příjmu žádostí získat celkem 1,2 miliardy korun.

Mezi další velmi diskutované téma rezortu zemědělství patří to, že odstartoval osmý ročník projektu Poznej svého farmáře. Ten je letos zaměřený na šetrné hospodaření s respektem ke krajině a životnímu prostředí. Lidé budou moci postupně navštívit šest farem, z toho 4 ekologické, a nákupem regionálních potravin podpořit místní zemědělce, a tím i rozvoj místa, kde žijí.

Zemědělci rovněž za loňský rok spotřebovali na polích v České republice o 4,3 % méně přípravků na ochranu rostlin než v minulém roce. Vyplývá to z materiálu resortu zemědělství.

Co dalšího ministerstvo zemědělství řešilo, doplňuje Vojtěch Bílý: „Kompenzace za škody způsobené přírodní katastrofou na jižní Moravě a na Ústecku – MZe připravilo pomoc bezprostředně po katastrofě, aby se k potřebným dostala co nejdříve. Peníze se použijí jako kompenzace za chmelnice, vinice, sady i pole, zvířata či zdevastované haly a hospodářské budovy. Podání žádostí skončilo 17. 8. Podáno bylo 87 žádostí s požadavkem na více než 637 mil. Kč. Po vyhodnocení přijatých žádostí budou vyplaceny zálohy a případně spuštěny další části rámcového programu. Na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou byla dohodnuta změna celkového rámce programu na 1 miliardu korun. Od října začne přijímání příloh a dokladů Zemědělci a výrobci potravin a krmiv dostanou náhradu až do výše 100 % prokázaných škod.“

Většina ministerstev se rovněž jako rezort zemědělství nejčastěji objevuje právě na internetu. Jedinou výjimkou za červenec a srpen bylo Ministerstvo kultury. Tam, s víc než 60procentní většinou, převládal počet výskytů v tištěných médiích; internet v tomto případě skončil až na druhém místě v necelými 31 procenty. Důvodem tohoto velkého rozdílu je s největší pravděpodobností fakt, že hlavní témata Ministerstva kultury byla spojená s pandemickými opatřeními. Mnoho tištěných deníků tak pravidelně informovalo své čtenáře o možných změnách, které přes léto v kultuře nastaly.

Irena Růžičková, Toxin

Hlavní stránka