lupa x
user

Gymnázia budou moct od příštího roku modernizovat učivo pro informatiku.

Gymnázia budou moct od příštího roku modernizovat učivo pro informatiku.

06.10.2021

Redakce

Gymnázia budou moct od příštího roku modernizovat učivo pro informatiku.

Gymnázia budou moci od příštího roku začít učit podle upravených vzdělávacích plánů s modernizovaným obsahem pro informatiku. Víc než na zpracování a způsob prezentace informací se v tomto předmětu nově bude klást důraz na vyhodnocování informací, práci s algoritmy či programování. Povinně budou muset gymnázia zavést změny ve všech ročnících od září 2025. Vyplývá to z opatření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) a přehledu změn v učivu, které úřad zveřejnil na webu.

Modernizaci informatiky v takzvaných rámcových vzdělávacích programech (RVP), podle kterých školy vytváří své učební plány, připravilo ministerstvo už dříve pro základní školy. Ty mohly začít podle úprav učit od tohoto školního roku, povinné to pro ně bude od 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a nejpozději o rok později na celém druhém stupni. Na změny v učivu pro základní školy navázal úřad aktualizací vzdělávacích programů pro gymnázia.

Název kapitoly Informatika a informační a komunikační technologie se v RVP pro gymnázia zkrátí na Informatika. Zatímco dosud se její obsah členil na tři části nově bude mít části čtyři. Původní rozdělení učiva na digitální technologie, vyhledávání informací a jejich prezentaci nahradí výuka zaměřená na vyhodnocování dat, algoritmizaci a programování, informační systémy a digitální technologie.

Minimum času vyčleněného na informatiku zůstane na čtyřletých a sportovních gymnáziích a vyšším stupni víceletých gymnázií čtyři hodiny v týdenním rozvrhu za celé studium, tedy třeba jedna hodina týdně ve všech ročnících. V případě šestiletých dvojjazyčných gymnázií se informatika v rozvrhu rozšíří z pěti na šest hodin za dobu studia. Počet hodin, které mohou tyto školy libovolně využít pro jiné vyučovací předměty mimo povinnou část, se kvůli tomu v rozvrhu sníží z 28 na 27 za dobu studia. Studenti mají v rozvrhu za čtyři roky na gymnáziu státem garantovaných 132 vyučovacích hodin, tedy v každém ročníku v průměru 33 hodin týdně. Na šestiletých dvojjazyčných gymnáziích je to za studium 196 hodin.

Ministerstvo kromě toho modernizovalo také terminologii a popis učiva souvisejícího s informatikou i v dalších předmětech. Zdůraznilo v nich využívání digitálních technologií a doplnilo například fungování sociálních sítí.

Změny budou podle úřadu účinné od 1. září 2022, i když povinné budou pro všechny ročníky až od 1. září 2025. „V období od 1. září 2022 do 31. srpna 2025 mohou gymnázia vzdělávat i nadále podle stávajících školních vzdělávacích programů vytvořených podle RVP platného před vydáním tohoto opatření,“ uvedlo ministerstvo.

Úpravy v učivu vychází podle úřadu z požadavků Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Strategie vzdělávání 2030+, konzultací se zástupci gymnázií i podnětů veřejnosti.

 

Praha 6. října (ČTK)

Hlavní stránka