lupa x
user

Téma odpadů letos zaznělo ve stovkách televizních příspěvků a reportáží

Téma odpadů letos zaznělo ve stovkách televizních příspěvků a reportáží

29.10.2021

Redakce

Zdálo by se, že odpady a odpadové hospodářství česká média příliš nezajímají. Opak je ale pravdou. S tím, jak se stále více hovoří o ekologii a urgentních tématech životního prostředí, zaznívá i v českých médiích stále více informací o problematice odpadů. A nejenže se o tom více píše, ale tomuto tématu se ve stovkách příspěvků a reportáží věnují i tuzemské televizní stanice a nejvíce ta veřejnoprávní. Z regionů se o odpadech nejvíce publikuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Téma odpadů letos zaznělo ve stovkách televizních příspěvků a reportáží

20.října 2021, Praha – Odpady jsou nepochybně businessem budoucnosti, a dokonce i Čechy zajímají rok od roku stále více. Je to vidět například ve statistikách třídění odpadů. Češi se v nich dlouhodobě drží na vrcholu žebříčku mezi zeměmi Evropské Unie. Stále více o odpadové problematice referují i česká média. Ta nejvíce sledovaná, kterými jsou celostátní a regionální televize, za tři čtvrtletí letošního roku přinesla téměř osmnáct set příspěvků.  Nejvíce přitom o odpadech a odpadovém hospodářství referovala podle vyjádření Tomáše Cikryta z Environment Holding, která se dlouhodobě zaměřuje na životní prostředí, tuzemská veřejnoprávní televize.

Televizní zpravodajství o odpadech
Ze všech sledovaných televizních stanic nejčastěji o problematice odpadů informoval své diváky zpravodajský kanál veřejnoprávní České televize – ČT24. Za období leden až září 2021 se zabýval tématem odpadů v celkem 525 příspěvcích. Dalších 144 příspěvků uvedla sesterská ČT1. Na druhém místě ve statistikách se umístila regionální Praha TV s 383 výstupy. Třetí místo s 314 příspěvky zaujala CNN Prima NEWS. Česká televize se problematice odpadů letos věnovala v souhrnu čtyřikrát více než například komerční TV Nova se 128 příspěvky či Televize Prima s 89 zmínkami v reportážích.

GRAF: Problematika odpadů v televizi za období leden až září 2021 (Zdroj:  toxin)

 

Jak psala média o odpadech ve 3.čtvrtletí 2021
Z hlediska počtu citací k problematice odpadů ve 3.čtvrtletí roku 2021 v regionech shodně vítězí Moravskoslezský a Olomoucký kraj. V obou krajích se tomuto tématu věnovalo v součtu 22 procent příspěvků (článků i reportáží) ze všech sledovaných příspěvků v daném oboru a období. V každém z krajů samostatně to bylo 11 procent. S deseti procenty následuje kraj Vysočina a s devíti procenty pak skupina krajů Ústecký, Zlínský, Jihomoravský a kraj Praha hlavní město. „Naopak nejméně příspěvků k tématu odpadů bylo publikováno v souvislosti s Karlovarským krajem, který ale podle posledních statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ) také v roce 2019 vyprodukoval nejméně odpadů ze všech krajů České republiky,“ zdůrazňuje Tomáš Cikryt z Environment Holding. Nejvíce odpadů podle údajů ČSÚ připadá ročně na Středočeský kraj a metropoli Prahu.

Statistiky k odpadům za ČR
Podle vyjádření Českého statistického úřadu z letošního 5.února 2021 celková produkce odpadů dosáhla v České republice v roce 2019 hodnoty 37,0 mil. tun. Z celkového množství odpadu tvořil 14,4 % odpad komunální. Z celkového objemu odpadu představoval 1,5 mil. tun nebezpečný odpad. Podle Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ pak na jednoho obyvatele ČR v roce 2019 připadalo v průměru 499 kg vyprodukovaného komunálního odpadu.

Hlavní stránka