lupa x
user

Pomozme kolegům adiktologům na Ukrajině

Pomozme kolegům adiktologům na Ukrajině

08.03.2022

Redakce

Podpořte s námi lidi ohrožené závislostí ve válečném konfliktu na Ukrajině!

Pomozme kolegům adiktologům na Ukrajině

Všichni jsme zdrceni událostmi na Ukrajině. Civilisté nejen ztrácejí přístup k základním lidským potřebám, ale – v případě lidí užívajících návykové látky – i o podporu odborných pracovníků, adiktologů, zdravotníků a sociálních pracovníků, bez níž se neobejdou. Tito statečně pokračují ve své práci v nejvíce postižených oblastech, pomáhají a zajišťují pokračování služeb.

EHRA (Eurasijská asociace Harm Reduction) ve spolupráci s organizací SANANIM otevírá tuto dárcovskou kampaň na podporu Harm Reduction a adiktologických, zdravotních a sociálních služeb pracujících s závislými. Přednost budou mít klienti z nejvíce postižených měst.

Vybrané prostředky budou distribuovány prostřednictvím člena EHRA – neziskové organizace Convictus Ukraine (www.convictus.org.ua/) na individuální humanitární pomoc.

David Pešek, SANANIM: „Členem EHRA jsme dlouhou dobu, jsme země, která kolegům na východ od nás pomáhala i v době míru. Zasloužili jsme se o rozvoj služeb v tomto regionu. Nyní je ale válka a proto bychom měli pomáhat o to víc. Příspěvek na konto EHRA jde přímo na pomoc našim kolegům a klientům. Zvu všechny kolegy z oboru, ale i ze zdravotních, sociálních a jiných služeb, studenty a všechny ostatní, aby zvážili tuto přímou podporu.“

„Má rodina, přátelé z komunity a kolegové z drogových služeb jsou nyní v Kyjevě, Oděse, Charkově a dalších městech a vesnicích Ukrajiny. Letecké útoky na rezidenční čtvrti, bezprecedentní ničení veškeré městské infrastruktury – to je realita, ve které lidé nyní žijí. Shromážděné zdroje od vás umožní lidem přežít.“ Ganna Dovbakh, EHRA.

Eliza Kurcevic, EHRA: „Navzdory všem hrůzám války na Ukrajině kolegové a aktivisté riskují své životy a podporují komunitu lidí, kteří užívají drogy. Pomáhají klientům se dostat do programů substituční péče, získat vodu, jídlo, léky nebo bezpečné místo. Nyní je řada na nás, abychom podpořili ukrajinské kolegy a vzdali hold jejich hrdinským činům. “

Sláva Ukrajině!                  Слава Україні!                   #StandWithUkraine

Pomozme kolegům – sbírka: https://www.darujme.cz/projekt/1206030

Sbírka je v ČR realizována prostřednictvím portálu Darujme.cz a provozovatel má ke sbírce potřebná povolení.

SANANIM, z.ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13, Vojtěch Kozlík, pr@sananim, 603 247 921 www.sananim.cz #sananim
Eurasijská asociace Harm Reduction (EHRA) je nezisková členská organizace sdružující aktivisty a organizace harm reduction ze střední a východní Evropy a střední Asie s posláním aktivně sjednocovat a podporovat komunity a občanské společnosti a zajištění práv, svobod a zdraví lidí, kteří užívají psychoaktivní látky. SANANIM je členem této asociace a věnuje se léčbě závislostí přes třicet let. Convictus Ukraine je organizace pracující se závislými v Kyjevě.

 

 

Hlavní stránka