lupa x
user

Archeologové odkryli v centru Uherského Hradiště zbytky velkomoravského osídlení

Archeologové odkryli v centru Uherského Hradiště zbytky velkomoravského osídlení

13.05.2022 , Aktualizováno 17.05.2022

Redakce

Archeologové odkryli v centru Uherského Hradiště zbytky velkomoravského osídlení

Archeologové Slováckého muzea odkryli v centru Uherského Hradiště zbytky velkomoravského osídlení, základy gotických domů nebo barokní dlažbu. Při pracích, které souvisely s rekonstrukcí Prostřední a Mlýnské ulice, našli od dubna do května část středověkého nože a železný nástroj na odstraňování kůry pocházející zřejmě z období Velkomoravské říše.

Z důvodu velkého množství inženýrských sítí pod dlažbou opravovaných ulic udělali odborníci pouze dvě menší archeologické sondy. První byla umístěna v Mlýnské ulici mezi domy s čísly popisnými 133 a 134. „Podařilo se zde odkrýt fragment cihlových základů dosud neznámé novověké stavby, která v době své existence výrazně omezovala průchodnost Mlýnskou ulicí,“ uvedl archeolog Slováckého muzea Zdeněk Kuchař.

Úspěšnější byli archeologové v případě druhé sondy před domem s číslem popisným 146, tedy v místě, kde Prostřední ulice ústí na Masarykovo náměstí. Díky ní se podle Kuchaře podařilo získat důležité informace o minulosti města. Při kopání archeologové postupně odkrývali vrstvy představující jednotlivá období historie Uherského Hradiště. „Podařilo se nám odkrýt barokní dlažbu ze 17. století našeho letopočtu, několik velkých záplav, základy gotických domů, požár města, ale také osídlení místa v období Velké Moravy,“ uvedl Kuchař.

Archeologové našli nádoby i kosti

Archeologové dále objevili drobné střepy keramických nádob, kosti hospodářských zvířat, část středověkého železného nože a železný nástroj na odstraňování kůry z kmenů stromů nalezený ve vrstvě datované do období Velkomoravské říše. Vyzvedli i množství dřevěného tesařského odpadu pocházející z doby založení a budování vrcholně středověkého města, dále fragment dna dřevěné nádoby nebo opracované dřevěné topůrko pocházející taktéž z doby založení města. Uherské Hradiště bylo založeno v roce 1257 českým králem Přemyslem Otakarem II.

Práci archeologům komplikoval silně podmáčený terén pod centrem města. „Další sondu v pořadí, která měla za cíl dokumentovat nánosy v korytě zaniklého ramene řeky Moravy, které neslo lidový název Rechla, se z důvodu vysoké hladiny spodní vody v Mlýnské ulici zrealizovat nepodařilo,“ uvedl Kuchař. Možná podle něj nebyla ani sonda plánovaná v těsné blízkosti věže Staré radnice. Kvůli zajištění statiky věže byl prostor před časem silně podbetonován.

Uherské Hradiště (ČTK)

Hlavní stránka