lupa x
user

Archeologické léto láká na výpravy k hradištím, bunkrům i zaniklé vsi

Archeologické léto láká na výpravy k hradištím, bunkrům i zaniklé vsi

04.06.2022

Redakce

Více než 90 místy v Česku provedou archeologové zájemce během třetího ročníku Archeologického léta. Vycházky, které začnou od 18 června, zamíří například k pozůstatkům hradiště v Libici nad Cidlinou, do míst, kde stávala vesnice Pfaffenschlag, nebo k bunkrům na západě Čech.

Archeologické léto láká na výpravy k hradištím, bunkrům i zaniklé vsi

Účast na prohlídkách je třeba rezervovat přes web, některé budou virtuálně. Akci pořádají archeologické ústavy Akademie věd ČR (AV) v Praze a v Brně ve spolupráci s dalšími tuzemskými archeologickými pracovišti.

V Praze budou lidé vybírat z pěti lokalit. Ve Vinoři badatelé pohovoří o tamním hradišti, které vzniklo na přelomu 9. a 10. století. Před několika lety tam archeologové odkryli hrob takzvané vinořské princezny – mladičké dívky pohřbené s bohatou výbavou. Lidé se mohou zúčastnit i procházky údolím Vinořského potoka k hradu Jenštejn.

Další pražské prohlídky budou na Novém hradě u Kunratic, posledním královském hradě vystavěném v předhusitském období, a na pravěkém hradišti Závist. Archeologická vycházka bude také o dramatické historii pražské Letné – třeba o táboře křižáků, který tam stál v roce 1420, souvislostech s pražským červnovým povstáním v roce 1848 i o pomníku sovětského diktátora Josifa Stalina. Ten shlížel z Letné mezi lety 1955 až 1962, kdy byl odstřelen.

Ve středních Čechách badatelé představí například pozůstatky sakrálních památek ve Staré Boleslavi či mohylové pohřebiště z doby bronzové a halštatské ve Velké Dobré na Kladensku. Experti zájemce také zavedou na jedno z nejlépe prozkoumaných raně středověkých center na českém území v Libici nad Cidlinou. Do dějin se zapsalo významným rodem Slavníkovců, který tam byl v roce 995 téměř celý vyvražděn.

S Kelty je spojená lokalita Hrazany u Sedlčan, kde v době halštatské a laténské stálo mohutné oppidum. „Hrazanské oppidum není sice z našich oppid to největší, jeho význam však spočívá ve faktu, že bylo po značnou dobu obýváno stejným obyvatelstvem,“ upozornili na webu archeologové.

Na jihu Moravy lákají třeba komentované prohlídky komplexu pozůstatků paleolitických sídlišť v Dolních Věstonicích. Budou i vycházky na hrady Bítov, Veveří a řadu dalších míst.

Výsledky průzkumu zbytků středověké vesnice Pfaffenschlag přiblíží badatelé nedaleko Slavonic. Vesnice zřejmě zanikla za husitských válek a kvůli nepříznivým přírodním podmínkám se obnovy již nedočkala. Další zajímavé cíle v Jihočeském kraji jsou mimo jiné gotická tvrz Tichá na Českokrumlovsku nebo zřícenina Karlova hrádku u Purkarce nedaleko Českých Budějovic.

Na Plzeňsku lidé navštíví vojenské bunkry z 30. let 20. století a badatelé pohovoří také o někdejších muničních továrnách v Holýšově. Procházka novodobou historií skončí u kráterového pole, které vzniklo po náletu Spojenců koncem druhé světové války.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka