lupa x
user

Telemedicína není jen lékař na telefonu, aneb nastupuje nová éra zdravotnictví?

Telemedicína není jen lékař na telefonu, aneb nastupuje nová éra zdravotnictví?

13.09.2022 , Aktualizováno 03.11.2022

Redakce

Telemedicína je slovo budoucnosti, které se bude mezi zdravotníky, poskytovateli sociální péče a stejně tak i mezi pacienty skloňovat stále častěji. Nejedná se však jen o telefonickou konzultaci pacienta s lékařem nebo zaslání e-receptu či e-neschopenky. Telemedicína nabízí i dálkové monitorování fyziologických funkcí pacienta a případnou krizovou intervenci. Doposud však není jasné, jak se k proplácení výkonů na dálku postaví zdravotní pojišťovny.

Telemedicína není jen lékař na telefonu, aneb nastupuje nová éra zdravotnictví?

„Telemedicína zahrnuje hned několik oborů. Využívá se telekardiologie, telechirurgie, tedy robotické operace, teleneurologie, telepsychiatrie, telerehabilitace, teleradiologie, humanitarní telemedicína, telepatologie nebo například také teledermatologie,“ vysvětluje předseda správní rady Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb Jiří Horecký s tím, že na dálku se už dají také vyšetřit oči.

Digitalizaci českého zdravotnictví výrazně urychlila covidová pandemie. „Telemedicína se během lockdownů ukázala jako efektivní možnost, jak se spojit s lékařem a řešit akutní zdravotní potíže. Některé systémy v telemedicíně fungují i automatizovaně, to je jejich velkým přínosem,“ dodává Horecký.

Telemedicínu u nás však zatím nezaštiťuje žádná oficiální instituce, která by koordinovala aktivity jednotlivých hráčů. Vznikla proto pracovní skupina při ministerstvu zdravotnictví, která vyvolala odborný dialog mezi všemi klíčovými subjekty. Zapojila se Všeobecná zdravotní pojišťovna, Svaz zdravotních pojišťoven, odborné lékařské společnosti, pacientské organizace, IT specialisté, právníci a řada dalších. Cílem skupiny je zavést telemedicínu do klinické praxe pro jasně definované skupiny diagnóz s transparentním úhradovým mechanismem.

„Klíčovými subjekty pro zavedení zdravotnické péče na dálku do praxe jsou plátci zdravotní péče. Dobrou zprávou proto je, že se podařilo navázat předběžnou dohodu s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny a Svazem zdravotních pojišťoven o využívání identické platformy pro sledování pacientů,“ konstatuje Horecký s tím, že tato platforma bude generovat data jak ve prospěch pacientů, tak provozovatelů zdravotní péče a samozřejmě i plátců.

Další společnou ambicí je vznik Národního registru pacientů využívajícího telemedicínské služby ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky a ministerstvem zdravotnictví.

V současnosti jsou v již Česku poskytovatelé zdravotnických služeb, kteří telemedicínu využívají bez ohledu na to, že ji zdravotní pojišťovny doposud nehradí. Jedná se například o některé fakultní i menší nemocnice, Institut klinické a experimentální medicíny a privátní skupiny EUC, AGEL a Masarykův onkologický ústav. Právě poslední ze jmenovaných využívá špičkový český software vyvinutý společností MEDDI hub.

Budoucnost telemedicíny a telemetrie je obrovská. Nedávno jsem v Tel Avivu viděl aplikaci, která umí jen z přední kamery mobilu změřit tep, tlak, saturaci kyslíkem, úroveň stresu a hladinu BMI. A připravují se další možnosti včetně měření teploty chytrými hodinkami nebo detekce infarktu, kdy vše zmíněné již v sobě integruje právě česká aplikace MEDDI app,“ uzavírá Horecký.

Hlavní stránka