lupa x
user

Voda z vodovodu jako samozřejmost… A kolik úsilí stojí „samozřejmost“?

Voda z vodovodu jako samozřejmost… A kolik úsilí stojí „samozřejmost“?

10.10.2022

Redakce

Nejvyšším zájmem České republiky v oblasti vodního hospodářství je zajištění dostatečných zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva a klíčových sektorů hospodářství. S ohledem na zkušenosti ze suchých let, predikci klimatických scénářů a momentálně i bezpečnostní hledisko je teď jednou z hlavních priorit tohoto odvětví propojování vodárenských a vodohospodářských soustav.

Voda z vodovodu jako samozřejmost… A kolik úsilí stojí „samozřejmost“?

Foto: Shutterstock

Například vývoj počasí z posledních let ukazuje, že stávající zdroje vody nebudou k zajištění dosavadního vodního blahobytu v Česku stačit. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) mimo jiné apeluje také na zvyšování provozní a kybernetické odolnosti vodárenských systémů pro případ mimořádných událostí. Ty mohou souviset s vývojem klimatu i s turbulentní geopolitickou situací.

Vodohospodáře ze SOVAK ČR však v současnosti zaměstnává také téma tzv. modro-zelené infrastruktury, pro kterou se u odborné veřejnosti vžila zkratka MZI. Jde o soubor modrých a zelených ploch v zastavěném území s cílem řešit problematiku udržení vody ve městech.

Ve Státním fondu životního prostředí ČR jsou připraveny dotační tituly na její podporu, v zahraničí už pozitiva modro-zelené infrastruktury vyčíslují: v Dánsku díky prvkům MZI minimalizovali škody způsobené přívalovými dešti, ve Vídni tento systém chrání obyvatele před prašností a městskými tepelnými ostrovy.

Téma modro-zelené infrastruktury bylo i ústředním mottem mezinárodní konference „Počítáme s vodou 2021“, která se koncem loňského roku uskutečnila v Praze a časopis Sovak byl mediálním partnerem konference.

Aktuální číslo odborného časopisu, který SOVAK ČR vydává, se ohlíží za prezentacemi, které se věnovaly možnostem a předpokladům realizace MZI v Česku. Zaznívalo zde volání po koncepčním řešení při hospodaření se srážkovou vodou v obcích a nalezení systému, kdy modro-zelená infrastruktura bude rovnocennou složkou v koordinaci stavební činnosti pro územní plánování.

Značnou pozornost věnuje SOVAK ČR také digitalizaci. Loni v červnu spolek pořádal seminář „Digitální voda 2021“, na kterém byly představeny obecné trendy digitální transformace oboru a předvedena aplikace nových technologií.

Tématu se pak přednášející věnovali i na letošní červnové konferenci „VODA FÓRUM 2022“. Ta byla primárně zaměřená na představení technologických novinek a produktů z oboru a ocenili ji především manažeři a techničtí specialisté ve vodárenství.

Jaká témata hýbou vodohospodářským oborem letos na podzim a jaký posun v řešení témat uplynulých měsíců v oboru nastal, by měl ukázat 20. ročník konference „Provoz vodovodů a kanalizací“, která se uskuteční 2.–3. listopadu 2022 v TOP HOTELU Praha. Záštitu nad konferencí převzali ministr zemědělství Zdeněk Nekula a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

K bodům dvoudenního programu bude patřit diskuzní stůl regulátorů za účasti zástupců pěti ministerstev, vyhodnocení stavu nákupu energií ve vodárenských společnostech prostřednictvím předsedy komise pro oblast energií SOVAK ČR Františka Střídy či budoucí směřování regulace kybernetické bezpečnosti ve vodním hospodářství, s nímž účastníky seznámí Martin Švéda z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Obsáhlé činnosti SOVAK ČR si všímají i média. V období od ledna do srpna 2022 vyšlo v českém tisku, televizi, rozhlase a online médiích přes 200 mediálních výstupů.

Z hlediska obsahového zaměření se témata související se SOVAK ČR nejvíce komunikovala v médiích či rubrikách orientovaných na zemědělství (66), stavebnictví (43) a IT (24), přičemž nejčastějšími zdroji výstupů na internetu byly portály Vodarenství.cz, Naše-voda.cz a Průmyslová ekologie.cz, v oblasti tištěných médií časopisy Moderní obec a PRO města a obce.

 

Renáta Gebauerová

Hlavní stránka