lupa x
user

Zprávu o financování kampaně v prezidentských volbách neodevzdalo 13 z 31 osob

Zprávu o financování kampaně v prezidentských volbách neodevzdalo 13 z 31 osob

26.05.2023

Redakce

Celkem 13 z 31 osob neodevzdalo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zprávu o financování kampaně v prezidentských volbách.

Zprávu o financování kampaně v prezidentských volbách neodevzdalo 13 z 31 osob

Jednotliví kandidáti museli kromě zpráv odevzdat i účetnictví a vyvěsit zprávu na svých internetových stránkách k tomu určených. Informace jsou předběžné, kandidáti mohli v termínu zaslat podklady například emailem nebo poštou, na takové doplnění je pět dní. Nedoručení nebo nezveřejnění zpráv lze potrestat pokutou až 100.000 Kč.

Prezidentské volby se konaly letos v lednu. Voliči měli možnost vybírat z osmi kandidátů. Celkově však do
volební kampaně vstoupilo 31 osob. „Povinnost zveřejnit zprávu o financování kampaně mají podle zákona všechny osoby, které se kampaně zúčastnily,“ zdůraznil předseda Úřadu František Sivera.

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR a Nejvyššího správního soudu se dočkalo registrace devět
kandidátů na prezidenta, z nichž ale jeden odstoupil. Zprávu s účetnictvím Úřadu odevzdalo a na webu ji
vyvěsilo všech devět kandidátů.

U třinácti osob se registrace kandidátní listiny na základě rozhodnutí ministerstva a soudu neuskutečnila,
takže se hlasování nezúčastnily. Z této skupiny v osmi případech Úřad nedostal odkaz na webové stránky s informacemi o financování volební kampaně a neobdržel zprávu ani účetnictví. U zbývajících pěti osob byly povinnosti splněny u tří osob a u dvou byly zjištěny nedostatky“ sdělil Sivera.

Do kampaně vstoupilo i dalších devět osob, které si zřídily volební účet, ale nakonec nepodaly na
ministerstvo kandidátní listinu. Z nich si šest splnilo své zákonné povinnosti, z toho v jednom případě
nedošlo ke zveřejnění zprávy na internetových stránkách. U dalších tří Úřad zaznamenal nedostatky týkající se nedodání zprávy , chybějící účetnictví nebo nezveřejnění zprávy na webu.

Úřad zprávy zkontroluje. V případě, že budou neúplné, vyzve subjekty k doplnění. Nedoručení nebo
nezveřejnění zprávy lze potrestat pokutou od 10.000 do 100.000 korun. Úřad podnikne další úkony a může se stát, že vůči některým účastníkům kampaně nakonec řízení zahájeno nebude.

 

S dotazy se lze obracet na předsedu Úřadu Františka Siveru na tel.: 737 006 799.

Zpráva je k dispozici zde.

 

Hlavní stránka