lupa x
user

V Českých Budějovicích funguje více jak rok pobytová služba pro autisty

V Českých Budějovicích funguje více jak rok pobytová služba pro autisty

02.10.2023

Redakce

Před rokem otevřelo Autis Centrum, o. p. s. v Českých Budějovicích historicky první pobytovou službu určenou dospělým lidem s autismem a těžším funkčním postižením. Při péči o osm klientů v týdenním stacionáři zde využívají metodu Podpory pozitivního chování (PBS), která pomáhá upravit prostředí a nastavit chování personálu ke klientům. Nedostatek podpory lidí s autismem a těžším funkčním postižením v České republice stále přetrvává.

V Českých Budějovicích funguje více jak rok pobytová služba pro autisty

Foto: Autis Centrum

„Dlouho jsme hledali, jaký přístup nebo metodu zakotvit ve směrnicích a jakým směrem zaměřit vzdělávání personálu. Nakonec jsme se rozhodli pro metodu PBS. Tento přístup nám umožňuje jednat s respektem a redukovat úzkost klienta. Cílem je minimalizovat tzv. chování náročné na péči. Pro personál i klienty pomáhá PBS zajistit bezpečí a individualizovat podporu,“ sděluje Mgr. Milena Urbanová, ředitelka českobudějovického Autis Centra. Dodává, že stěžejním úkolem vedení stacionáře je zajistit stabilní tým pečovatelů. „Ačkoliv během roku se nám o práci do stacionáře přihlásila bezmála stovka uchazečů, ne všichni jsou schopni se takto náročné péči věnovat. Často mají zkreslené představy o fungování klientů, jejich komunikaci a rituálech nebo třeba nemají dostatek trpělivosti,“ vysvětluje ředitelka Urbanová.

Využití metody PBS ve stacionáři podporuje také známý český psycholog a psychoterapeut Mgr. Přemysl Mikoláš: „Při své terapeutické práci s rodinami se setkávám s tím, že ačkoliv péče o dospělého člověka s autismem přináší rodině velký stres, nedokáží jej svěřit do péče zařízení, ke kterému nemají důvěru.“ Obavy některých rodičů pramení ze špatných zkušeností. Právě proto je práce s rodinou a personálem současně nezbytná pro nastavení dobré péče.

Po roce fungování stacionáře se Autis Centru se díky metodě PBS podařil výrazně snížit původně plánovaný počet personálu. V trojsměnném provozu bylo plánováno 18 pracovníků přímé péče. V současnosti se po roce fungování stacionáře daří zajistit péči jedenácti pracovníky. Přesto financování nové pobytové služby pro takto náročnou cílovou skupinu není jednoduché.

Autis Centrum, o. p. s. představí v rámci Týdne sociálních služeb, který probíhá ve dnech 2. – 8. 10. 2023 pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, fungování nové pobytové služby veřejnosti a novinářům. Ve středu 4. 10. 2023 od 13:00 h pořádá Autis Centrum, o. p. s. ve svém sídle v Českých Budějovicích, Plzeňská 2219/44, tiskovou konferenci na téma Personální a finanční zajištění pobytových služeb pro klienty s autismem. Hosté konference budou mimo jiné PhDr. Ivanka Nesnídalová, klinická psycholožka pracující s pečujícími rodinami, Mgr. Zuzana Hořejšová, psycholog a psychoterapeut, Mgr. Milena Urbanová, ředitelka

Autis Centrum, o. p. s., Bc. Blanka Ježková, vedoucí stacionáře a zástupci místní samosprávy. Cílem tiskové konference je ukázat, jak funguje pobytová služba týdenního stacionáře po roce, s jakými těžkostmi se stacionář potýká a jaké je jeho personální a finanční zajištění. Ve středu 4. 10. 2023 bude v Autis Centrum, o. p. s. probíhat již od 10 h Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou stacionáře a odbornou přednáškou. Potvrzení účasti a bližší informace k tiskové konferenci email: urbanova@autiscentrum.cz, mob. 777 328 211.

Více informací na www.autiscentrum.cz a https://www.facebook.com/autiscentrum. Týdenní stacionář můžete podpořit prostřednictvím transparentního sbírkového účtu č. 223830888/0600 vedeného u MONETA Money Bank.

Hlavní stránka