lupa x
user

Dr. Gabor Maté v Praze.

Dr. Gabor Maté v Praze.

04.10.2023

Redakce

Již podruhé navštíví Prahu dr. Gabor Maté, světoznámý kanadský lékař a terapeut s maďarskými kořeny, autor několika bestsellerů a uznávaný odborník na trauma, vývoj v dětství a souvislost mezi traumatem, stresem a vznikem nemocí.

Dr. Gabor Maté v Praze.

Na konferenci „Rodičovství a výchova dětí, moudrost traumatu a mýtus normálnosti“, kterou pořádá Evolution Hub s.r.o. a spolek Moudrost soucitu dne 16. 10. 2023 ve velkém sále Paláce Lucerna, vystoupí dr. Maté spolu s Tamarou Strijack Neufeld, klinickou poradkyní vycházející z vývojové teorie založené na citové vazbě dr. Gordona Neufelda. V přednášce se budou věnovat tématům spojeným s netraumatizující výchovou a zdravým vývojem v dětství – oba považují za naprosto klíčový bezpečný vztah (citovou vazbu) s pečujícím dospělým, nepotlačování emocí, nevyvíjení tlaku na výkon a poslušnost, nevyvolávání pocitů viny atd. Představí, jak v praxi vypadá intuitivní vedení zohledňující vývojové potřeby dětí, proč děti potlačují svoji autenticitu, jaký je vliv traumatu rodičů na výchovu a další. Přinášejí tolik potřebnou alternativu k převažujícímu kognitivně-behaviorálnímu směru v terapii, stejně jako k lékařskému přístupu, který diagnostikuje poruchy, ale nejdou ke kořenům problémů.

Následující den, 17.10.2023, budou mít zájemci z řad laické i odborné veřejnosti možnost zúčastnit se v kinosále Paláce Lucerna dvou praktických workshopů – dr. Gabor Maté nabídne ukázku svého terapeutického přístupu „Soucitné dotazování“ (Compassionate Inquiry), Tamara Strijack Neufeld během workshopu „Terapie hrou pro rodiče a odborníky“ předvede v praxi léčivou sílu hry podle vývojového přístupu svého otce, vývojového psychologa dr. Gordona Neufelda, a široké možnosti jejího uplatnění. Účastníci akcí Gabora Maté se shodují, že v jeho přítomnosti lze takřka v přímém přenosu nahlédnout svoje vlastní problémy a vykročit na cestu sebepoznání a uzdravování.

Dr. Gabor Maté je autorem pěti knižních bestsellerů, které vyšly i v češtině. Ve svých knihách odkrývá různé dimenze traumatizace, jejích příčin a jejího vlivu na vznik nemocí a dysfunkcí, od úzkostí a depresí přes ADHD, další poruchy, závislosti až po autoimunitní onemocnění či rakovinu. Také popisuje roli traumatu na vzniku na nevědomé dynamiky, adaptací a strategií, které řídí náš život – dokud se nepodíváme do sebe a nepřevezmeme za něj odpovědnost. Jeho nejnovějším mezinárodním bestsellerem je titul „Mýtus normálnosti: Trauma, nemoci a uzdravování v toxické kultuře“ , v němž vysvětluje, jak to, o čem se domníváme, že je normální, jde často proti přirozenosti, evoluci a lidským potřebám. Dr. Maté se opírá o nejnovější vědecký výzkum, čerpá ze své expertízy a klinické praxe i z vlastních zkušeností. Odborně, ale s moudrostí a pokorou ukazuje i možnou cestu k uzdravování.

Jeho dalšími tituly jsou „V říši hladových duchů: blízká setkání se závislostí“; „Když tělo řekne ne: jak stres souvisí s nemocemi“, „Roztěkaná mysl: původ a léčení poruch pozornosti“ (o ADHD). Tématu rodičovství se věnuje v dnes již velmi významném díle v oblasti vývoje a výchovy dětí „Držte si své děti: Proč jsou rodiče důležitější než kamarádi“, kterou napsal právě s Gordonem Neufeldem.

Obrovský úspěch po celém světě zaznamenal také dokumentární film Moudrost traumatu z roku 2021, kde dr. Maté představuje své poznatky o traumatu. Z roviny individuální se přirozeně dostává k vlivu společnosti a kultury a ukazuje, že mnoho tzv. civilizačních nemocí a strádání je vlastně normální reakce na nenormální, toxickou kulturu orientovanou na výkon a materiálno.

Více informací a vstupenky: https://www.gabormate.eu/

Tisková konference v komorním formátu proběhne 16. 10. 2023, 10.00 – 10.30 v hotelu Axa.

Konference: Rodičovství a výchova dětí, moudrost traumatu a mýtus normálnosti, 16. 10. 2023, Palác Lucerna v Praze – velký sál

Workshopy: Terapeutický přístup Soucitného dotazování (Compassionate Inquiry), Dr. Gabor Maté, 17. 10. 2023, Palác Lucerna v Praze – kinosál

Terapie hrou pro rodiče a odborníky, Tamara Strijack Neufeld, 17. 10. 2023, Palác Lucerna v Praze – kinosál

http://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/dr-gabor-mate-v-praze-16-a-17-rijna-2023/2421425

Zdroj: Protext

Hlavní stránka