lupa x
user

Huawei a IUCN rozšíří globální dosah ochrany přírody ve druhé fázi iniciativy Tech4Nature

Huawei a IUCN rozšíří globální dosah ochrany přírody ve druhé fázi iniciativy Tech4Nature

16.10.2023 , Aktualizováno 15.10.2023

Redakce

Zahájení projektu Tech4Nature navazujícího na iniciativu TECH4ALL společnosti Huawei a Zelený seznam IUCN v roce 2020 bylo vůbec první příležitostí, kdy některý z dvojice partnerů Huawei-IUCN navázal významné partnerství, které by propojilo sektory ICT a ochrany přírody.

Huawei a IUCN rozšíří globální dosah ochrany přírody ve druhé fázi iniciativy Tech4Nature

Foto: Shutterstock

Klíčovým výstupem druhé fáze bude podpora další spolupráce mezi těmito oblastmi.

„Technologie jsou mostem mezi vědou a akcí,“ uvedla úřadující výkonná ředitelka IUCN dr. Grethel Aguilarová. „Ochránci přírody mohou využít sílu velkých dat, umělé inteligence a strojového učení k analýze rozsáhlých souborů dat a ekologických trendů. Tyto neocenitelné informace následně pomáhají při identifikaci a ochraně kritických stanovišť, určují, kam směřovat naše úsilí, a umožňují získat potřebné zdroje pro ochranu ohrožených druhů.“

Druhá fáze má rozšířit globální dopad partnerství Tech4Nature a škálovat využití digitálních technologií k podpoře efektivní a spravedlivé péče o chráněná území. IUCN a Huawei v ní společně vyvinou technologická řešení pro pilotní projekty v nejméně pěti zemích, včetně Brazílie, Keni, Turecka, Mexika a Číny.

Partnerství Tech4Nature rovněž přispěje k realizaci cíle 30×30 definovaného v Kchun-mingsko-montrealském globálním rámci pro biologickou rozmanitost (Global Biodiversity Framework, GBF) , který vyzývá k zachování 30 % suchozemských a mořských lokalit na Zemi prostřednictvím zřízení chráněných území a zavedení účinných opatření na vymezených oblastech. Partneři plánují podpořit realizaci GBF prostřednictvím sdílení znalostí a budování kapacit, včetně podpory online znalostní platformy Global Species Action Plan (GSAP) a vývoje vzdělávacích produktů.

„Věříme, že iniciativa Tech4Nature naváže na úspěch první fáze a rozšíří svůj globální dosah,“ uvedl senior viceprezident společnosti Huawei a prezident pro strategii a marketing ICT Pcheng Sung ve svém projevu při slavnostním podpisu zahájení druhé fáze. „Doufáme také, že se k iniciativě Tech4Nature připojí více partnerů, kteří budou využívat digitální technologie a přispějí k udržitelnému rozvoji planety.“

U příležitosti zahájení druhé fáze partnerství byla vydána publikace Tech4Nature – Partnerství pro naši planetu (A Partnership for Our Planet). Tento stěžejní text shrnuje osvědčené postupy a zkušenosti z první fáze partnerství mezi společnostmi Huawei a IUCN, v jejímž rámci bylo v pěti chráněných oblastech po celém světě pilotně využito informačních a komunikačních technologií k ochraně přírody. Přináší také rady, jak mohou technologie pomoci různým chráněným územím dosáhnout standardu Zeleného seznamu IUCN a popisuje jejich význam při implementaci GBF.

http://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/huawei-a-iucn-rozsiri-globalni-dosah-ochrany-prirody-ve-druhe-fazi-iniciativy-tech4nature/2426295

Zdroj: Protext

Hlavní stránka