lupa x
user

Novým ředitelem krajského úřadu se stal Jan Slavík

Novým ředitelem krajského úřadu se stal Jan Slavík

16.10.2023

Redakce

Krajský úřad Pardubického kraje má nového ředitele. Po 23 letech ve funkci totiž skončil na vlastní žádost první a dosud jediný ředitel úřadu Jaroslav Folprecht.

Novým ředitelem krajského úřadu se stal Jan Slavík

Foto: Pardubický kraj

Funkce se dnešním dnem po potvrzení ministrem vnitra ujal Jan Slavík, který byl dosud vedoucím finančního odboru a také zástupcem ředitele úřadu. V průběhu pondělka se nový ředitel společně s hejtmanem Martinem Netolickým setkal se zaměstnanci úřadu a následně bude pokračovat v poradách s jednotlivými gesčními odbory a odděleními.

„Stejně jako v mnoha jiných případech jsme se rozhodli dát prostor člověku, který s krajským úřadem spojil velkou část své profesní kariéry. Jan Slavík působil nejprve jako referent oddělení přezkumu, následně toto oddělení vedl do doby, než se stal vedoucím finančního odboru a po dobu nepřítomnosti Jaroslava Folprechta také jeho zástupcem. Zná tak dokonale krajský úřad, jeho pracovníky a jsem přesvědčený, že naváže na dlouholetou a kvalitní práci Jaroslava Folprechta, který stál v čele úřadu celých 23 let, a vděčíme mu za mnohé. V rámci výběrového řízení nebylo pochyb, že je Jan Slavík tím nejlepším kandidátem na tuto funkci. Pevně věřím, že budeme i do budoucna pokračovat v tradici, že ředitel úřadu je osobou, která velmi úzce spolupracuje se samosprávou, společně s úřadem zajišťuje potřebný servis a pomoc při rozvoji regionu. Zároveň je v našem kraji dobrou tradicí, že ředitel úřadu není osobou dosazovanou na základě politických vlivů, ale jen a pouze na základě odbornosti a zkušenosti. To je jednoznačně i příklad nového ředitele,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který byl společně s 1. náměstkem hejtmana Michalem Kortyšem členem výběrové komise. Vedle zástupců samosprávy byli v komisi také tři vedoucí pracovníci úřadu.

„Nastupovat do funkce po Jaroslavu Folprechtovi je velkou výzvou, jelikož byl osobou, která představovala klid, rozvahu, kompetentní rozhodování a především znalost veřejné správy a fungování úřadu. V tomto chci na jeho práci jednoznačně navázat a zároveň společně se samosprávou posouvat úřad více do podmínek 21. století včetně digitalizace celé řady agend tak, abychom byli směrem k občanům, ale také obcím a dalším subjektům co nejvíce otevření a proklientští,“ sdělil nový ředitel úřadu Jan Slavík, který bude do doby výběru nového vedoucího finančního odboru pověřen jeho řízením.

http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/122454/novym-reditelem-krajskeho-uradu-se-stal-jan-slavik

Hlavní stránka