lupa x
user

Na XXVI. celostátní finanční konferenci potvrdili účast ministr financí, Zdeněk Stanjura a bývalý guvernér České národní banky, Jiří Rusnok

Na XXVI. celostátní finanční konferenci potvrdili účast ministr financí, Zdeněk Stanjura a bývalý guvernér České národní banky, Jiří Rusnok

25.10.2023

Redakce

Celostátní finanční konference je největší svazovou akcí věnující se financování samospráv. Svaz ji pořádá už od roku 1996.

Na XXVI. celostátní finanční konferenci potvrdili účast ministr financí, Zdeněk Stanjura a bývalý guvernér České národní banky, Jiří Rusnok

Foto: SMO – ČR

Na konferenci zveme pravidelně ty nejpovolanější, kteří otázku financí ovlivňují, tedy zástupce vlády, představitele Parlamentu, ale prezentovat se mohou i přední čeští ekonomové.

Dvoudenní program konference se letos mimo jiné zaměří na tyto tematické okruhy:

Nebude nouze ani o diskusní příspěvky či dotazy. I letos se účastníci mohou těšit na oblíbený společenský večer, který nabízí neformální prostor pro navazování nejen pracovních, ale i přátelských kontaktů.

Pracovní program k 24.10.2023 naleznete ZDE

Konání: středa 29. listopadu 2023 od 13:00 hod.

Podmínkou účasti na Setkání starostek 2023 je uhrazený registrační poplatek i na XXVI. CFK.

Program je primárně určen pro starostky, místostarostky, radní a další zastupitelky. Srdečně zváni jsou však i další zájemci z řad zástupců a zaměstnanců samospráv.

On-line REGISTRAČNÍM FORMULÁŘEM a uhrazením registračního poplatku.

Dokončení registrace bude potvrzeno e-mailem. Registrace bude platná po obdržení platby. Výše účastnického poplatku záleží na členství ve Svazu, velikosti obce a také době přihlášení.

Účastnický poplatek, prosím, uhraďte na účet Svazu měst a obcí ČR vedený u Komerční banky, a.s. v Praze,

č. účtu 19-9221540247/0100, variabilní symbol = IČ Vaší obce/města.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum vyhotovení daňového dokladu shodné s datem přijetí platby.

Daňový doklad bude zaslán elektronicky do 15 dnů po připsání platby.

Odhlásí-li se účastník 7 dní před zahájením akce, má povinnost uhradit storno poplatek ve výši 40 % ze zaplaceného registračního poplatku.

Změna údajů či jména registrovaného zástupce je možná i u uhrazené registrace.

V případě zrušení akce z epidemických důvodů bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Objednávku ubytování můžete provést přes přímý proklik ZDE. Heslo pro rezervaci: „CFK2023“

Clarion Congress Hotel Prague

Všechny pokoje lze využít jako jedno i dvoulůžkové.

Ceny pokojů, bez městského poplatku 50 CZK za osobu a noc (vč. DPH)

Pro další informace můžete kontaktovat Barboru Křemenovou na tel.: 234 709 737 | 730 894 850 nebo e-mailu: kremenova@smocr.cz.

Stříbrný partner Svazu pro rok 2023

http://www.smocr.cz/cs/novinky/a/na-xxvi-celostatni-financni-konferenci-potvrdili-ucast-ministr-financi-zdenek-stanjura-a-byvaly-guverner-ceske-narodni-banky-jiri-rusnok

Hlavní stránka