lupa x
user

Vysokorychlostní trať by mohla zkrátit jízdu z Pardubic do Prahy o dvacet minut

Vysokorychlostní trať by mohla zkrátit jízdu z Pardubic do Prahy o dvacet minut

03.11.2023 , Aktualizováno 02.11.2023

Redakce

Problematika vysokorychlostních tratí (VRT) byla hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše se zástupci Správy železnic.

Vysokorychlostní trať by mohla zkrátit jízdu z Pardubic do Prahy o dvacet minut

Foto: Pardubický kraj

Ti představili aktuální plány příprav, a to se zaměřením na východní Čechy a návaznost vysokorychlostních tratí na konvenční železniční síť.

„Z našeho pohledu jsou nyní klíčové informace týkající se východočeské větve vysokorychlostní tratě od Prahy směrem na Hradec Králové a dále na Polsko s tím, že v oblasti Chlumce nad Cidlinou by měla být budována odbočka směrem na Pardubice, což by zkrátilo jízdní dobu z Pardubic do Prahy přibližně o dvacet minut. Na tuto část je nyní zpracována studie proveditelnosti a Správa železnic proto v této fázi seznamuje kraje s navrhovaným řešením. Nejedná se však jen o samotnou vysokorychlostní trať, ale celkově o koncepci napojení dalších typů vlaků a řešení zastavování mezinárodních rychlíků tak, aby nebyla zpřetrhána přirozená spádovost a uzlové body,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše je důležité, aby bylo možné z vysokorychlostních vlaků snadno přestupovat i na ty regionální. „Pokud chceme opravdu zajistit urychlení a usnadnění dopravy i ze vzdálenějších sídel, tak je nutné, aby bylo možné poměrně snadno přestupovat z regionálních vlaků na ty vysokorychlostní a opačně. Cílem má být zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy oproti automobilové, což se nepodaří, pokud budou muset cestující složitě přestupovat mezi svým regionálním spojem a tím vysokorychlostním,“ řekl Kortyš.

Hejtman Martin Netolický upozornil na obavy, aby přípravou vysokorychlostních tratí nedošlo k blokaci rozvojového území měst a obcí. „Na příkladu projektu Dunaj-Odra-Labe jsme viděli, že velký ambiciózní projekt, který nakonec nebude ani realizován, zablokoval na dlouhá léta rozvoj měst a obcí, jelikož byla vymezena poměrně široká územní rezerva, do které nebylo možno zasáhnout a řadě obcí tato rezerva zcela zastavila možnost výstavby a tím i rozvoje,“ sdělil hejtman, podle kterého je nutné s dotčenými obcemi velmi aktivně ze strany Správy železnic komunikovat, což potvrzuje také náměstek Michal Kortyš. „Je nutné, aby stát komunikoval všechny záměry jak s představiteli krajů, tak obcí, a to ohledně určení přestupových uzlů na regionální tratě. V regionech totiž máme lepší znalosti potřeb občanů. Proto jsme i požádali Správu železnic, aby s námi nadále všechny kroky detailně probírala,“ řekl Michal Kortyš.

Zástupci Pardubického kraje se v souvislosti s plány na vybudování vysokorychlostních tratí shodují na tom, že v případě napřímení trati z Hradce Králové přes Pardubice směr Chrudim, by mohly vybrané vlaky do Prahy být výchozí z Chrudimi. „Stávající řešení úvratí je velmi nešťastné. Neumožňuje prodloužení zvažovaných posilových vlaků Praha – Pardubice do Chrudimi. Cestující by se tak v případě napřímení trati do Chrudimi dostali až do Prahy za 50 minut, což je v rámci stávajícího nastavení nereálné,“ uzavřel téma hejtman Martin Netolický.

http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/122607/vysokorychlostni-trat-by-mohla-zkratit-jizdu-z-pardubic-do-prahy-o-dvacet-minut

Hlavní stránka