lupa x
user

Nakladatelství LEDA vydává knižní novinku s komentáři ke knize Genesis

Nakladatelství LEDA vydává knižní novinku s komentáři ke knize Genesis

14.11.2023

Redakce

Racionální Bible – kniha první, Genesis prostřednictvím autorových komentářů dokonale přibližuje knihu Genesis dnešnímu vnímání a osvětluje její podivuhodnou shodu s vědeckými poznatky o vzniku světa.

Nakladatelství LEDA vydává knižní novinku s komentáři ke knize Genesis

Foto: Shutterstock

Ukazuje, jak se v západní společnosti rodí toxické ideologie pomýleného sociálního inženýrství, které popírají zdravý rozum. Výraz Jisra-el znamená „zápas s Bohem“. Bůh tedy očekává, že se s ním věřící budou také přít, aniž by to bylo považováno za zpochybňování Boží autority nebo za příznak slabé víry. Bůh nás ujišťuje, že diskuse se očekává a že může být záslužná. Genesis, první kniha Bible, uvádí morálního Boha všech lidí, jenž představuje diametrální protiklad předchozího mytického světa kmenových bohů. Bůh stvořil svobodného člověka k transcendentálnímu účelu a pověřil jej jedinečnou rolí v zápase s pohanskými ideologickými silami rozkladu. Tento svět je zázračným darem lidstvu a člověk je jeho hospodářem.

Dennis Prager (1948) vyrostl v moderně ortodoxní židovské rodině v Brooklynu a stal se vlivným konzervativním publicistou známým svou teologickou erudicí. Ve svých rozhlasových talk show, které vedl po třicet pět let, diskutoval o náboženských otázkách s představiteli všech náboženství včetně ateismu. Je považován za racionálního obhájce biblického světonázoru a univerzálního etického monoteismu. Je autorem jedenácti knih, z nichž zejména jeho Racionální Bible, obsahující komentáře k Pěti knihám Mojžíšovým, se v zahraničí setkala s velkým ohlasem a používá se jako učebnice. Komentáře ke knize Genesis, první z oněch pěti biblických knih, nyní poprvé vycházejí česky.

Novinka bude slavnostně uvedena v úterý 14. listopadu 2023 v 17:30 hodin v kavárně Art-n-Coffee v pasáži České národní banky.

Zdroj: PROTEXT

Hlavní stránka