lupa x
user

CZEDUCON 2023

CZEDUCON 2023

27.11.2023 , Aktualizováno 26.11.2023

Redakce

Konference si klade za cíl sdílení dobré praxe napříč Evropou, objevování nových příležitostí a trendů a hledání řešení na současné výzvy.

CZEDUCON 2023

Foto: VŠBTUO

Konferenci zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., společně s Pietem Van Hove (ředitel EAIE), prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D., (rektorka Univerzity Karlovy a předsedkyně České konference rektorů) a ředitelem DZS, Michalem Uhlem.

Letošní ročník nabídl rekordní počet 40 přednášek, které na témata Internationalisation for All, Digital Age, Cooperation Within Academia and Beyond a Applicants – Students – Alumni odprezentovalo více než 80 řečníků.

Mezi řečníky z celé Evropy dostali prostor také zástupci VŠBTUO. Tématu Applicants – Students – Alumni byla věnována panelová diskuze, ke které byla přizvána Mgr. Irena Havelková. Během diskuze se věnovala zejména péči o zahraničního studenta, kterou studentům věnují zaměstnanci VŠBTUO od náboru, přes podání přihlášky, studium až po možnost stát se ambasadorem a ve své domovské zemi propagovat VŠBTUO a pomáhat s náborem nových studentů z řad svých krajanů. V diskuzi došlo také na téma aktivit, které pro zahraniční studenty a zaměstnance univerzita organizuje, v jakých situacích jsou zaměstnanci VŠBTUO schopni těmto studentům a zaměstnancům pomoct, případně najít odbornou pomoc.

V tematické sekci Cooperation Within Academia and Beyond představila JUDr. Michaela Krömerová, Ph.D., alianci U!REKA, jejíž součástí je VŠBTUO společně s dalšími evropskými univerzitami, a projekt U!REKA Shift. Cílem projektu je dlouhodobá strategická spolupráce na integraci vzdělávání a výzkumu, která se zaměřuje na udržitelný, lidský a inkluzivní přechod do klimaticky neutrálních a inteligentních měst.

Ing. Mgr. Monika Maňáková a Mgr. Marcela Maturová pak v rámci tematické oblasti Digital Age představili úspěšnou realizaci tzv. blenden intensive programme (BIP), který byl na FAST pořádán v roce 2023. Obě promluvily nejen o tom, s čím se během přípravy BIP museli organizátoři potýkat, ale také o výhodách a zkušenostech, které jim tato spolupráce přinesla. Rovněž se podělily s účastníky konference o návod, na co si během přípravy dát pozor a čemu se vyvarovat. Že byla spolupráce s partnerskými univerzitami, které se na BIP podílely, úspěšná, o tom svědčí i přípravné práce na dalších BIP, které budou opět pořádány ve spolupráci s univerzitami zapojenými do aliance U!REKA.

Tématu Digital Age byl věnován i další příspěvěk, ve kterém Ing. Mgr. Monika Maňáková a Mgr. Barbora Hoppová seznámily účastníky konference s digitalizací procesu mobilit na VŠBTUO a implementaci EWP (Erasmus without papers) do interního systému IS EDISON. Tato iniciativa, kterou vyhlásila Evropská komise, má vést k bezpapírové komunikaci mezi univerzitami a k udržitelnosti mobilit. Digitalizace a udržitelnost jsou společně s inkluzí, diverzitou a participací jsou klíčové priority nového programového období Erasmus+ (2021-2027).

V rámci tematické oblasti Internationalisation for All představili Mgr. Michaela Frydrychová a Mgr. Marek Siwy International Contact Point (ICP), který na VŠBTUO pomáhá zahraničním studentům a zaměstnancům. Ve svém příspěvku se zaměřili na představení individuálních konzultací, které jsou zahraničním studentům a zaměstnancům nabízeny v oblasti psychologické pomoci. VŠBTUO si je vědoma toho, že studium či práce v cizí zemi může pro řadu z nich být velmi stresující, zejména po celosvětové pandemii covid-19, ale také v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo konfliktem na Blízkém východě.

http://www.vsb.cz/magazin/cs/detail-novinky?reportId=46348

Hlavní stránka