lupa x
user

Nejenom nový kabát získala Střední odborná škola Jarov

Nejenom nový kabát získala Střední odborná škola Jarov

11.12.2023

Redakce

Praha – Velkou modernizaci má za sebou SOŠ stavební a zahradnická a SOŠ logistických služeb v Praze v Učňovské ulici. Zastaralý a již nevyhovující objekt prošel během dvou let rozsáhlou a náročnou rekonstrukcí. Vedle zvýšení kapacit učeben a zkvalitnění provozních prostor se díky nejnovějším technologiím stala škola po dokončení energeticky téměř soběstačná. Nové vzdělávací zařízení poskytne žákům nadstandardní zázemí pro výuku i společná setkávání. Zhotovitelem je stavební společnost SYNER.

Nejenom nový kabát získala Střední odborná škola Jarov

Přes třicet let stará budova si vyžádala kompletní zateplení střešního pláště a fasád. Okna ve všech patrech byla osazena trojskly s vyšším stupněm zvukové izolace. V rámci úspory vody došlo i k úpravě okapové soustavy, která nově zajišťuje akumulaci dešťové vody do dvou rozměrných nádrží o objemu 24 m3. Provoz počítá s využíváním zachycené vody k zavlažování okolních venkovních ploch a přilehlé zeleně. O kompletní vytápění vnitřních prostor se starají tři výkonná tepelná čerpadla napojená na 18 geotermálních vrtů sahajících do hloubky 150 m. Celkové energetické úspoře objektu výrazně přispívá důmyslný fotovoltaický systém.

„Solární panely jsou navrženy a vyprojektovány pro výkon 62,535 kWp, z toho 38,64kWp je umístěných na střeše a 23,895kWp na stěně budovy. Nasbíraná energie pokryje chod školy a přebytek následně putuje do velkého bateriového úložiště o kapacitě 330 kWh,“ upřesnil hlavní stavbyvedoucí SYNER Jaroslav Brož.

Náklady na opravu školy dosáhly 358 milionů korun. Celkovou částku poskytl investor, kterým je SOŠ Jarov. Architektura po modernizaci získala svěží vzhled a obdržela stříbrný certifikát v hodnocení SBTollCZ, který vyjadřuje úroveň kvality budovy v souladu s principy udržitelnosti.

Před rekonstrukcí objekt disponoval kapacitou 610 míst, nyní školu může navštěvovat 700 žáků. Jejich bezpečnost zajišťuje systém napojení na vzdálený pult centralizované ochrany (PCO), který dává v případě nepředvídatelné situace okamžitý signál na HZS – Hl. m. Prahy.

 

Hlavní stránka