lupa x
user

Hospodářská komora a OSA se dohodly, že se letos nezvýší poplatky za TV vysílání

Hospodářská komora a OSA se dohodly, že se letos nezvýší poplatky za TV vysílání

OSA

24.01.2024 , Aktualizováno 23.01.2024

Redakce

Hospodářská komora ČR a Ochranný svaz autorský (OSA) se dohodly, že internetové, kabelové a satelitní televize budou v roce 2024 platit OSA měsíční autorskou odměnu ve stejné výši jako loni. Na rozdíl od minulých čtyř let se do roku 2028 nebudou sazby navyšovat o inflaci. Změna sazebníku je předmětem smlouvy, kterou dnes Hospodářská komora podepsala s OSA. Informoval o tom mluvčí komory Miroslav Diro.

Hospodářská komora a OSA se dohodly, že se letos nezvýší poplatky za TV vysílání

Foto: Shutterstock 

Měsíční autorská odměna za jednoho zákazníka, respektive domácnost, bude letos činit 6,76 Kč plus DPH za přenos vysílání s možností zpětného zhlédnutí a 5,57 Kč plus DPH za přenos vysílání bez možnosti zpětného zhlédnutí. Pro roky 2025 a 2026 se každoročně navýší o dvě procenta proti roku předcházejícímu. Pro roky 2027 a 2028 se sazba navýší každoročně o tři procenta proti předcházejícímu roku. Základní sazba odměny tak nebude po dobu trvání dohody navyšována o míru inflace, jako tomu bylo dosud.

„V minulém čtyřletém období pro roky 2020 až 2023 se sazby navyšovaly o inflaci. Pro naše členy provozovatele převzatého vysílání se tak poplatky kvůli vysoké inflaci vyvíjely nepředvídatelně a finančně je velmi zatížily. Dnes jsme proto podepsali novou smlouvu, podle níž se v roce 2024 nebudou zvyšovat sazby poplatků za přenos vysílání o inflaci. Díky tomu naši členové letos ušetří více než deset procent ceny,“ uvedla členka představenstva Hospodářské komory a předsedkyně Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory Tereza Rychtaříková.

„Myslím, že obě strany mohou výslednou podobu dohody považovat za férové nastavení podmínek, které v následujících pěti letech dávají finanční jistotu jak operátorům provozujícím přenos vysílání, tak i našim bezmála čtyřem milionům zastupovaným autorům hudby a hudebním nakladatelům z celého světa,“ řekl Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Hospodářská komora zastupuje takzvané provozovatele převzatého vysílání, což jsou různé malé i velké internetové televize. Ty musí platit OSA poplatky za vysílanou hudbu za každého zákazníka nebo domácnost. Členové Hospodářské komory poslední rok uhradili či uhradí OSA poplatky zhruba ve výši 140 milionů Kč.

Provozovatelé převzatého vysílání hradí poplatky pěti kolektivním správcům. Se dvěma z nich, Sdružením autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S) a Ochrannou asociací zvukařů – autorů (OAZA), komora uzavřela dohody již v létě minulého roku. Celkově platba všem kolektivním správcům za rok 2023 převýší částku 300 milionů Kč.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka