lupa x
user

Kraj podpoří vzdělávání seniorů a žáků se speciálními potřebami

Kraj podpoří vzdělávání seniorů a žáků se speciálními potřebami

25.01.2024

Redakce

Poskytnout seniorům vzdělávání v uměleckých oborech a rozvíjet jejich tvořivost nebo podpořit vzdělávání žáků ve speciálních školách v regionu. To je cílem dvou projektů, které finančně podpoří Liberecký kraj. Na oba programy míří dohromady přes tři korun.

Kraj podpoří vzdělávání seniorů a žáků se speciálními potřebami

„Projekty jsme doposud financovali formou individuální dotace. Nyní nastala změna, abychom lépe kontrolovali konkrétní účel, na který budou dotace využity,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

 

Vzdělávací aktivity pro seniory

Cílem programu je dlouhodobá podpora vzdělávání seniorů a poskytnutí lidem v postproduktivním věku vzdělávací aktivity odborným studiem v uměleckých oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický). Celkový objem finančních prostředků činí 800 000 korun, minimální výše dotace je 20 000 korun, maximální pak 120 000 korun.

Systémová podpora vzdělávání žáků v oboru základní škola speciální

Cílem programu je dlouhodobá podpora vzdělávání žáků učících se v oboru základní škola speciální při základních školách zřizovaných obcemi. Týká se dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Při vzdělávání vyžadují zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb odpovídající jejich zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám. Celkový objem finančních prostředků činí 2 500 000 korun, výše dotace bude stanovena podle počtu žáků vzdělávaných v oboru základní škola speciální.

 

Pro oba programy platí lhůta pro podávaní žádostí mezi 1. až 15. březnem letošního roku.

Projekt Vzdělávací aktivity pro seniory Liberecký kraj podporuje od roku 2016. Na začátku se do něj zapojily čtyři základní umělecké školy a jejich počet se postupně zvyšoval. Předloni jich bylo sedm a uspořádaly přibližně 1.348 kurzů. V roce 2023 jejich počet opět vzrostl na deset s celkovým počtem 2.191 kurzů. „Pro letošní rok očekáváme opětovný nárůst žadatelů, protože vzdělávání seniorů je poptáváno i v dalších obcích,“ doplnil náměstek Čeřovský.

Projekt Systémová podpora vzdělávání žáků v oboru základní škola speciální poskytuje kraj od roku 2016. Vloni o dotaci požádalo celkem 15 škol obecních zřizovatelů a jedna soukromá škola. Podpory se dočkalo 239 žáků a částka na to činila 1.912.000 korun. „V roce 2024 očekáváme přibližně stejnou míru podpory. Školy z dotace nakupují různé vzdělávací pomůcky, které usnadňují takto těžce postiženým žákům jejich vzdělávání,“ uzavřel Čeřovský.

Hlavní stránka