lupa x
user

Jindřichův Hradec vyhlásil tendr na komplexní řešení prostoru Dukelských kasáren pro developerské společnosti a stavební podnikatele

Jindřichův Hradec vyhlásil tendr na komplexní řešení prostoru Dukelských kasáren pro developerské společnosti a stavební podnikatele

06.02.2024

Redakce

Město Jindřichův Hradec má v majetku objekt Dukelských kasáren, který je primárně určený pro bydlení, ale jeho současný stav vyžaduje rekonstrukci. Zástupci města vyhlásili tendr na komplexní řešení tohoto prostoru pro developerské společnosti a stavební podnikatele. Cílem je rekonstruovat stávající objekty, a kromě jiného vybudovat nové bydlení.

Jindřichův Hradec vyhlásil tendr na komplexní řešení prostoru Dukelských kasáren pro developerské společnosti a stavební podnikatele

Nabízí se zde možnost komplexního řešení celého prostoru s důrazem na veřejný prostor a zároveň s rekonstrukcí stávajících prostor pro bydlení vytvořit i nové kapacity, navýšit bytový fond o další bytové jednotky, a tak uspokojit zájmy o bydlení v Jindřichově Hradci.

„Část historických objektů je nyní využívána pro bydlení, část je bez využití. Potenciál areálu a nedostatek bytů ve městě, byl spouštěcím mechanismem pro další uvažování o budoucnosti kasáren. Poloha při Václavské ulici zajišťuje výbornou dopravní obslužnost. Kromě automobilu, lze využít nedalekou zastávku MHD, či díky krátkým vzdálenostem nabízí možnost pěší docházky do centra města,“ řekl starosta města Michal Kozár.  Výraznou výhodou je blízkost přírody v podobě řeky Nežárky a na ní navázaných turistických či vycházkových stezek. „Na sídlišti Hvězdárna se v docházkové vzdálenosti nachází mateřská i základní škola a také dostatek obchodů,“ dodal starosta.

Na toto téma se konala v září loňského roku veřejná prezentace, kde starosta města společně s městským architektem přítomným představil záměr výstavby nových bytů pro rezidenční bydlení v této lokalitě. „V iniciační studii, s prvky studie proveditelnosti, bylo na jednom z možných konceptů ověřeno, kolik lze do projektu umístit bytových jednotek. Koncept dále pracuje s možností zachování historické budovy zemanského dvorce, kde jsou v přízemí umístěny komerční jednotky a v horních patrech byty. Zbylé objekty, jejichž historická hodnota není tak výrazná, jsou uvažovány k odstranění a na jejich místě je vytvořen komplex pěti bytových domů, řešených jako novostavby. Důležitou součástí je veřejný prostor, nalézající se uvnitř nově navrženého komplexu. Jedná se o kombinaci cest pro pěší, zeleně a místa pro posezení obyvatel, včetně prvků pro děti,“ přiblížil městský architekt Lukáš Soukup.

Důležitým bodem je otevřenost areálu pro návštěvníky. Počítá se tedy s tím, že bude přístupný i pro obyvatele okolních objektů. Ti budou moci navštívit jak dětské hřiště, tak kavárnu nebo restauraci v přízemí, s venkovním posezením uvnitř areálu.

„Studie vytvořená městským architektem není závazná, naopak se očekává vlastní invence soutěžících. Přihlášené týmy budou zajišťovat jak vlastní výstavbu areálu, tak architektonickou studii a projekční práce,“ vysvětlil starosta Kozár. Důležitou součástí nabídek bude finanční model řešení. Pro zajištění nezávislosti a kvality výběru, byla sestavena odborná komise, tvořená předsedou architektem, krajinářským architektem a specialistou na technické zařízení budov. „Za všechny bude dobré jmenovat předsedu komise docenta Jiřího Klokočku, českého architekta a urbanistu, který strávil velkou část života v Belgii a nyní se věnuje výuce architektury v Liberci a Praze,“ dodal architekt Soukup. Pro účastníky ze strany developerů jsou k dispozici jak kontaktní emailové adresy k vznesení dotazů, tak možnost prohlídky areálu s městským architektem. Možnost podání nabídek je do konce dubna 2024.

Hlavní stránka