lupa x
user

Univerzita Tomáše Bati zve na Den otevřených dveří, nabídne doprovodný program i nové studijní programy

Univerzita Tomáše Bati zve na Den otevřených dveří, nabídne doprovodný program i nové studijní programy

11.02.2024 , Aktualizováno 09.02.2024

Redakce

Fakulta technologická rozšiřuje nabídku studijních programů o Gastronomii a výživu

Univerzita Tomáše Bati zve na Den otevřených dveří, nabídne doprovodný program i nové studijní programy

Foto: Shutterstock 

Fakulta technologická otevře nový bakalářský studijní program Gastronomie a výživa. Tato novinka je odpovědí na rostoucí poptávku po kvalifikovaných profesionálech v oblasti gastronomie a stravování. Navíc se jedná o profesní studijní program, ve kterém je kladen důraz především na praktické dovednosti, ty jsou nezbytné pro úspěch ve vysoce konkurenčním odvětví gastronomie. Během tříletého studia studenti absolvují pět set hodin praxe v různých typech gastroprovozů a podniků.

Regionální a světová gastronomie, Výživa a dietologie, Alternativní a nové způsoby stravování, Hotelový a restaurační provoz, Wellness gastronomie. To jsou některé z předmětů, které má nový obor ve svých studijních plánech. „Dali jsme si hodně práce s tím, abychom do obsahu studia dokázali promítnout moderní trendy, které v současné době oblastí gastronomie a výživy hýbou. Snažíme se tak studenty co nejlépe připravit na to, co je čeká po skončení školy,“ říká doc. Anna Adámková, garantka studijního programu Gastronomie a výživa.

Nový obor fakulta nabízí už v aktuálně probíhajícím přijímacím řízení. Středoškoláci mohou podat přihlášku elektronicky do konce března. „V oblasti potravinářství a gastronomie jsme doposud realizovali několik studijních programů, tentokrát je to ale poprvé, co jsme připravili obor s tak velkým podílem praktické výuky. Těšíme se na to a jsme zvědaví, kolik zájemců Gastronomie a výživa přiláká,“ doplnila doc. Anna Adámková.

Na DOD Fakulty technologické mají uchazeči a jejich rodiče možnost popovídat si se studenty jednotlivých oborů v neformálním prostředí oborových „obýváků“, nemusí se tak ostýchat ptát se opravdu na cokoliv. Dále se budou konat přednášky o studiu, a to vždy v 9:00, 10:00, 11:00 a 14:00 hodin, chybět nebudou ani prohlídky fakulty a laboratoří přímo s děkanem prof. Romanem Čermákem v časech 9:30, 10:30, 11:30 a 14:30, oblíbený AZ kvíz či fakultní kavárna. Během Dne otevřených dveří je možné si přímo podat přihlášku ke studiu za asistence studijních referentek.

Fakulta managementu a ekonomiky nabídne nový bakalářský studijní program Sportovní management a magisterský studijní program Management udržitelného rozvoje.

Absolvent studijního programu Management udržitelného rozvoje bude umět řídit procesy a ekonomiku organizace tak, aby veškerá její činnost minimalizovala environmentální dopad. „Manažeři udržitelnosti budou brzy součástí každé organizace, takže uplatnění absolventů v brzké budoucnosti je nezpochybnitelné. Navazující magisterské studium poskytne studentovi ekonomický rozhled, který je nezbytný pro implementaci udržitelných postupů v praxi,“ uvádí děkan FaME David Tuček.

Studijní program Sportovní management připraví absolventa pro práci manažera sportovního klubu, vedoucího sportovních družstev nebo jednotlivců, uplatnění najde také na pozicích ve veřejné správě se zaměřením na sport. Bude vybaven znalostmi z oblasti ekonomiky, managementu, sportovního marketingu, sportovní fyziologie, sportovního práva nebo mentálního koučingu.

Během sobotní akce se uskuteční celodenní prezentace fakulty v nových prostorách a aule, kterou navrhla architektka Eva Jiřičná, tématické přednášky o konkrétních studijních programech v nových posluchárnách nebo také ukázky nejnovějších aplikací v oblasti finančních technologií a průmyslového inženýrství. Představí se i první akademická banka v ČR, UF Banka, která v rámci fakulty funguje. Maturanti se mohou dovědět více o zahraničních stážích na 150 univerzitách z celého světa nebo zjistit, jak lze skloubit studium s vrcholovým sportem. V Hyde parku v moderních chill out zónách se dozvědí také zákulisní informace o studentském životě, kde se bude konat i soutěž o starter pack vysokoškoláka.

Fakulta multimediálních komunikací a dva nové studijní programy

Fakulta multimediálních získala akreditaci pro dva nové studijní programy. V příštím akademickém roce otevře v pořadí již čtrnáctý ateliér, Design šperku. Do ateliéru Arts Management naopak přibude nový bakalářský program, Kreativní odvětví a digitální kultura (KODK).

„Program Kreativní odvětví a digitální kultura (KODK) se stane místem, kde se teorie mění v praxi. Zaměří se na inovace, digitální umění a design. Vzdělávání tu bude probíhat s důrazem na publikum, udržitelnost, diverzitu, inkluzi a přístupnost. Tak, aby kultura a umění byly pro všechny bez rozdílu,“ popisuje zaměření nového studijního programu vedoucí ateliéru Arts Management dr. Eva Gartnerová.

KODK je tvořen pro široké využití absolventů a absolventek v praxi, ve všech oblastech kulturních a kreativních odvětvích. Portfolio nabízených předmětů, z nichž některé budou vyučovány v angličtině, je proto široké – Kulturní management, Vizuální studia pro digitální věk, Kurátorství nových médií, Digitální design bez bariér, nebo Green design and sustainable materials.

K odpovědnosti k životnímu prostředí a udržitelnosti se hlásí i nový ateliér Design šperku. „Studenti tohoto ateliéru budou připraveni na práci v oboru díky porozumění současným trendům a potřebám trhu, získají schopnost aplikovat moderní technologie v procesu tvorby bižuterie i klenotnictví a schopnost efektivně propagovat a prodat své výrobky,“ komentuje průběh studia vedoucí ateliéru Design šperku MgA. Sabina Psotková.

Během dne otevřených dveří mohou zájemci mimo jiné zavítat do Centra digitalizace UTB, studia Fénix, které nabízí nejmodernější audiovizuální vybavení a bude otevřeno k individuálním prohlídkám po celý den. Na ateliéru Design oděvu (budova U16) se bude v dopoledních hodinách konat prezentace moderního softwaru CLO 3D, který je v současnosti špičkou v digitalizaci oděvů. A v budově U4 bude mimo jiné zpřístupněn nově zrekonstruovaný ateliér Arts Management se špičkovým digitálním vybavením, kde budou celý den probíhat kreativní workshopy, například filmová dílna.

Nové studijní programy chystá také Fakulta humanitních studií

Rozšířená nabídka studia by mohla zaujmout všechny, kteří by se rádi prosadili v oblasti vzdělávání dospělých. Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých je koncipován jako bakalářský program v kombinované formě a zaměřuje se na profesní přípravu odborníků pro vzdělávací, osobnostně rozvojové a personální funkce v tržním i netržním sektoru. Absolventi mají možnost realizovat se na pozicích specialista rozvoje a vzdělávání, koordinátor vzdělávání, kariérový poradce, mentor firemního vzdělávání, personalista se specializací na rozvoj a vzdělávání dospělých nebo například lektor. Kombinovaná forma studia osloví kromě čerstvých maturantů také ty, kteří se již zařadili do pracovního procesu, ale přesto mají zájem doplnit si akademické vzdělání.

Studium klade důraz zejména na rozvoj andragogických a manažerských kompetencí pro plánování, řízení, organizování a koordinaci efektivního systému rozvojových a vzdělávacích aktivit. Klade důraz na osobní rozvoj a soft skills neboli měkké dovednosti. „Tyto dovednosti rozvinou studující zejména v rámci předmětu Osobnostní výcvik, který je veden profesionální psychoterapeutkou. Studenti projdou tréninkem komunikačních dovedností využitelných v osobní i profesní rovině. V praktických hodinách si osvojí například komunikaci zaměřenou na uvědomění a upevnění osobních kompetencí, schopnost koncentrace a smyslového vnímání, podporu sebeuvědomění studentů, včetně jejich konečné sebereflexe“, sděluje proděkanka pro studium dr. Jana Martincová.

Prezenční navazující magisterský program Anglická filologie potěší především absolventy a absolventky bakalářského programu Anglický jazyk pro manažerskou praxi, kteří mohou navázat na své dosavadní studium. Dobrou volbou může být i pro bakaláře jiných programů zaměřených na anglický jazyk v rámci filologického či pedagogického studijního programu.

Studenti tohoto programu si osvojí schopnost komplexní analýzy, interpretace a tvorby textů, budou vybaveni znalostí základních principů překladu a tlumočení, získají rozsáhlé znalosti na poli lingvistické a literárněvědné teorie.

Absolventi tohoto programu se podle doc. Romana Trušníka, odborného garanta programu, dobře uplatní především v odborně či jazykově orientovaných profesích. „S touto kvalifikací se mohou stát nepostradatelnou součástí pracovních týmů v knižních nakladatelstvích, kulturních institucích, médiích a v neposlední řadě také v diplomacii. Uplatní se i ve firmách jako odborníci na komunikaci nebo jako pedagogičtí pracovníci na vysokých školách, v humanitně zaměřených ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích“, doplňuje doc. Roman Trušník, ředitel Ústavu moderních jazyků a literatur.

Tuto sobotu zpřístupní fakulta prostory Vzdělávacího komplex UTB (U18), a to včetně moderně vybavených učeben, studentského klubu i atraktivní auly, kde se v 10, 12 a 14 hodin uskuteční informativní přednášky k přijímacímu řízení. Návštěvu fakulty si zájemci mohou zpestřit při únikové hře Exit English Room, kde si kromě detektivních schopností prověří také svoji angličtinu a možná najdou i poklad. Speciální program si pro tuto příležitost připravil také Ústav zdravotnických věd, který nabídne návštěvníkům kromě prohlídky odborných učeben také měření IN-BODY (množství tělesného tuku a svalové hmoty), ukáže práci s vybranými ošetřovatelskými modely (např. intubace, vyšetření břicha apod.), nabídne možnost vyzkoušet si omezený pohyb v seniorském věku „simulaci stáří“, koupání novorozence, zevní vyšetření těhotné ženy, těhotenské břicho nebo otestuje znalosti návštěvníků formou tajenky. Potenciální uchazeči o studium mohou využít také SCIO stánek, kde jim zástupkyně společnosti zodpoví všechny dotazy související s testováním znalostí. Konzultace týkající se studia, přihlášek a dalších dotazů proběhnou zároveň prostřednictvím on-line chatu na sociálních sítích.

Pestrý program chystá také Fakulta aplikované informatiky. Kromě prohlídek speciálních laboratoří zde připravují akci BUG Hunt – zájemci zažijí den plný hackování, kódování a objevování chyb jako opravdový digitální dobrodruh. A zajímavý bude také LAN Gaming Day – Můj život v IT! Budoucí studenti se mohou vydat na nekonečné dobrodružství plné epických výzev v League of Legends!

Rušno bude také v Uherském Hradišti, kde sídlí Fakulta logistiky a krizového řízení. V simulačních krizových učebnách si budou moci studenti modelovat různé mimořádné situace jako povodně nebo tornádo, v laboratoři geografických informačních systémů si zase vytvoří téměř cokoliv od územního plánování až po mapování případného života na Marsu, otevřená bude také laboratoř kybernetické bezpečnosti i studentská kavárna.

Podrobnosti najdou zájemci také na webu utb.cz/dod

Fakulta technologická rozšiřuje nabídku studijních programů o Gastronomii a výživu

Fakulta technologická otevře nový bakalářský studijní program Gastronomie a výživa. Tato novinka je odpovědí na rostoucí poptávku po kvalifikovaných profesionálech v oblasti gastronomie a stravování. Navíc se jedná o profesní studijní program, ve kterém je kladen důraz především na praktické dovednosti, ty jsou nezbytné pro úspěch ve vysoce konkurenčním odvětví gastronomie. Během tříletého studia studenti absolvují pět set hodin praxe v různých typech gastroprovozů a podniků.

Regionální a světová gastronomie, Výživa a dietologie, Alternativní a nové způsoby stravování, Hotelový a restaurační provoz, Wellness gastronomie. To jsou některé z předmětů, které má nový obor ve svých studijních plánech. „Dali jsme si hodně práce s tím, abychom do obsahu studia dokázali promítnout moderní trendy, které v současné době oblastí gastronomie a výživy hýbou. Snažíme se tak studenty co nejlépe připravit na to, co je čeká po skončení školy,“ říká doc. Anna Adámková, garantka studijního programu Gastronomie a výživa.

Nový obor fakulta nabízí už v aktuálně probíhajícím přijímacím řízení. Středoškoláci mohou podat přihlášku elektronicky do konce března. „V oblasti potravinářství a gastronomie jsme doposud realizovali několik studijních programů, tentokrát je to ale poprvé, co jsme připravili obor s tak velkým podílem praktické výuky. Těšíme se na to a jsme zvědaví, kolik zájemců Gastronomie a výživa přiláká,“ doplnila doc. Anna Adámková.

Na DOD Fakulty technologické mají uchazeči a jejich rodiče možnost popovídat si se studenty jednotlivých oborů v neformálním prostředí oborových „obýváků“, nemusí se tak ostýchat ptát se opravdu na cokoliv. Dále se budou konat přednášky o studiu, a to vždy v 9:00, 10:00, 11:00 a 14:00 hodin, chybět nebudou ani prohlídky fakulty a laboratoří přímo s děkanem prof. Romanem Čermákem v časech 9:30, 10:30, 11:30 a 14:30, oblíbený AZ kvíz či fakultní kavárna. Během Dne otevřených dveří je možné si přímo podat přihlášku ke studiu za asistence studijních referentek.

Fakulta managementu a ekonomiky nabídne nový bakalářský studijní program Sportovní management a magisterský studijní program Management udržitelného rozvoje.

Absolvent studijního programu Management udržitelného rozvoje bude umět řídit procesy a ekonomiku organizace tak, aby veškerá její činnost minimalizovala environmentální dopad. „Manažeři udržitelnosti budou brzy součástí každé organizace, takže uplatnění absolventů v brzké budoucnosti je nezpochybnitelné. Navazující magisterské studium poskytne studentovi ekonomický rozhled, který je nezbytný pro implementaci udržitelných postupů v praxi,“ uvádí děkan FaME David Tuček.

Studijní program Sportovní management připraví absolventa pro práci manažera sportovního klubu, vedoucího sportovních družstev nebo jednotlivců, uplatnění najde také na pozicích ve veřejné správě se zaměřením na sport. Bude vybaven znalostmi z oblasti ekonomiky, managementu, sportovního marketingu, sportovní fyziologie, sportovního práva nebo mentálního koučingu.

Během sobotní akce se uskuteční celodenní prezentace fakulty v nových prostorách a aule, kterou navrhla architektka Eva Jiřičná, tématické přednášky o konkrétních studijních programech v nových posluchárnách nebo také ukázky nejnovějších aplikací v oblasti finančních technologií a průmyslového inženýrství. Představí se i první akademická banka v ČR, UF Banka, která v rámci fakulty funguje. Maturanti se mohou dovědět více o zahraničních stážích na 150 univerzitách z celého světa nebo zjistit, jak lze skloubit studium s vrcholovým sportem. V Hyde parku v moderních chill out zónách se dozvědí také zákulisní informace o studentském životě, kde se bude konat i soutěž o starter pack vysokoškoláka.

Fakulta multimediálních komunikací a dva nové studijní programy

Fakulta multimediálních získala akreditaci pro dva nové studijní programy. V příštím akademickém roce otevře v pořadí již čtrnáctý ateliér, Design šperku. Do ateliéru Arts Management naopak přibude nový bakalářský program, Kreativní odvětví a digitální kultura (KODK).

„Program Kreativní odvětví a digitální kultura (KODK) se stane místem, kde se teorie mění v praxi. Zaměří se na inovace, digitální umění a design. Vzdělávání tu bude probíhat s důrazem na publikum, udržitelnost, diverzitu, inkluzi a přístupnost. Tak, aby kultura a umění byly pro všechny bez rozdílu,“ popisuje zaměření nového studijního programu vedoucí ateliéru Arts Management dr. Eva Gartnerová.

KODK je tvořen pro široké využití absolventů a absolventek v praxi, ve všech oblastech kulturních a kreativních odvětvích. Portfolio nabízených předmětů, z nichž některé budou vyučovány v angličtině, je proto široké – Kulturní management, Vizuální studia pro digitální věk, Kurátorství nových médií, Digitální design bez bariér, nebo Green design and sustainable materials.

K odpovědnosti k životnímu prostředí a udržitelnosti se hlásí i nový ateliér Design šperku. „Studenti tohoto ateliéru budou připraveni na práci v oboru díky porozumění současným trendům a potřebám trhu, získají schopnost aplikovat moderní technologie v procesu tvorby bižuterie i klenotnictví a schopnost efektivně propagovat a prodat své výrobky,“ komentuje průběh studia vedoucí ateliéru Design šperku MgA. Sabina Psotková.

Během dne otevřených dveří mohou zájemci mimo jiné zavítat do Centra digitalizace UTB, studia Fénix, které nabízí nejmodernější audiovizuální vybavení a bude otevřeno k individuálním prohlídkám po celý den. Na ateliéru Design oděvu (budova U16) se bude v dopoledních hodinách konat prezentace moderního softwaru CLO 3D, který je v současnosti špičkou v digitalizaci oděvů. A v budově U4 bude mimo jiné zpřístupněn nově zrekonstruovaný ateliér Arts Management se špičkovým digitálním vybavením, kde budou celý den probíhat kreativní workshopy, například filmová dílna.

Nové studijní programy chystá také Fakulta humanitních studií

Rozšířená nabídka studia by mohla zaujmout všechny, kteří by se rádi prosadili v oblasti vzdělávání dospělých. Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých je koncipován jako bakalářský program v kombinované formě a zaměřuje se na profesní přípravu odborníků pro vzdělávací, osobnostně rozvojové a personální funkce v tržním i netržním sektoru. Absolventi mají možnost realizovat se na pozicích specialista rozvoje a vzdělávání, koordinátor vzdělávání, kariérový poradce, mentor firemního vzdělávání, personalista se specializací na rozvoj a vzdělávání dospělých nebo například lektor. Kombinovaná forma studia osloví kromě čerstvých maturantů také ty, kteří se již zařadili do pracovního procesu, ale přesto mají zájem doplnit si akademické vzdělání.

Studium klade důraz zejména na rozvoj andragogických a manažerských kompetencí pro plánování, řízení, organizování a koordinaci efektivního systému rozvojových a vzdělávacích aktivit. Klade důraz na osobní rozvoj a soft skills neboli měkké dovednosti. „Tyto dovednosti rozvinou studující zejména v rámci předmětu Osobnostní výcvik, který je veden profesionální psychoterapeutkou. Studenti projdou tréninkem komunikačních dovedností využitelných v osobní i profesní rovině. V praktických hodinách si osvojí například komunikaci zaměřenou na uvědomění a upevnění osobních kompetencí, schopnost koncentrace a smyslového vnímání, podporu sebeuvědomění studentů, včetně jejich konečné sebereflexe“, sděluje proděkanka pro studium dr. Jana Martincová.

Prezenční navazující magisterský program Anglická filologie potěší především absolventy a absolventky bakalářského programu Anglický jazyk pro manažerskou praxi, kteří mohou navázat na své dosavadní studium. Dobrou volbou může být i pro bakaláře jiných programů zaměřených na anglický jazyk v rámci filologického či pedagogického studijního programu.

Studenti tohoto programu si osvojí schopnost komplexní analýzy, interpretace a tvorby textů, budou vybaveni znalostí základních principů překladu a tlumočení, získají rozsáhlé znalosti na poli lingvistické a literárněvědné teorie.

Absolventi tohoto programu se podle doc. Romana Trušníka, odborného garanta programu, dobře uplatní především v odborně či jazykově orientovaných profesích. „S touto kvalifikací se mohou stát nepostradatelnou součástí pracovních týmů v knižních nakladatelstvích, kulturních institucích, médiích a v neposlední řadě také v diplomacii. Uplatní se i ve firmách jako odborníci na komunikaci nebo jako pedagogičtí pracovníci na vysokých školách, v humanitně zaměřených ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích“, doplňuje doc. Roman Trušník, ředitel Ústavu moderních jazyků a literatur.

Tuto sobotu zpřístupní fakulta prostory Vzdělávacího komplex UTB (U18), a to včetně moderně vybavených učeben, studentského klubu i atraktivní auly, kde se v 10, 12 a 14 hodin uskuteční informativní přednášky k přijímacímu řízení. Návštěvu fakulty si zájemci mohou zpestřit při únikové hře Exit English Room, kde si kromě detektivních schopností prověří také svoji angličtinu a možná najdou i poklad. Speciální program si pro tuto příležitost připravil také Ústav zdravotnických věd, který nabídne návštěvníkům kromě prohlídky odborných učeben také měření IN-BODY (množství tělesného tuku a svalové hmoty), ukáže práci s vybranými ošetřovatelskými modely (např. intubace, vyšetření břicha apod.), nabídne možnost vyzkoušet si omezený pohyb v seniorském věku „simulaci stáří“, koupání novorozence, zevní vyšetření těhotné ženy, těhotenské břicho nebo otestuje znalosti návštěvníků formou tajenky. Potenciální uchazeči o studium mohou využít také SCIO stánek, kde jim zástupkyně společnosti zodpoví všechny dotazy související s testováním znalostí. Konzultace týkající se studia, přihlášek a dalších dotazů proběhnou zároveň prostřednictvím on-line chatu na sociálních sítích.

Pestrý program chystá také Fakulta aplikované informatiky. Kromě prohlídek speciálních laboratoří zde připravují akci BUG Hunt – zájemci zažijí den plný hackování, kódování a objevování chyb jako opravdový digitální dobrodruh. A zajímavý bude také LAN Gaming Day – Můj život v IT! Budoucí studenti se mohou vydat na nekonečné dobrodružství plné epických výzev v League of Legends!

Rušno bude také v Uherském Hradišti, kde sídlí Fakulta logistiky a krizového řízení. V simulačních krizových učebnách si budou moci studenti modelovat různé mimořádné situace jako povodně nebo tornádo, v laboratoři geografických informačních systémů si zase vytvoří téměř cokoliv od územního plánování až po mapování případného života na Marsu, otevřená bude také laboratoř kybernetické bezpečnosti i studentská kavárna.

Hlavní stránka