lupa x
user

EDIH Northeast podporuje inovace a digitální transformaci v severovýchodních Čechách

EDIH Northeast podporuje inovace a digitální transformaci v severovýchodních Čechách

16.02.2024 , Aktualizováno 15.02.2024

Redakce

„Členství v této prestižní společnosti na evropské úrovni přináší podporu v oblasti digitalizace včetně možnosti propojení se špičkovými partnery po celé Evropě. Firmám, úřadům nebo příspěvkovým organizacím se otevírá přístup k velkému množství unikátního digitálního know-how za výhodných podmínek. Je to revoluční krok směrem k digitální transformaci v celých severovýchodních Čechách. Tato iniciativa bude hrát důležitou roli v podpoře inovací a digitalizace v Libereckém kraji,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

EDIH Northeast podporuje inovace a digitální transformaci v severovýchodních Čechách

Foto: Shutterstock

„Díky projektu jsme se stali součástí špičkových kapacit a expertů v oblasti digitalizace v rámci celé sítě EDIH napříč Evropou. Zároveň jsme i klíčovým hráčem v podpoře inovací a digitálního rozvoje malých a středních firem do 499 zaměstnanců a veřejných organizací v Libereckém kraji,“ doplnil Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

EDIH Northeast nabízí pomocí všech partnerů konsorcia (Agentura regionálního rozvoje, Technická univerzita v Liberci, VÚTS, Centrum investic, rozvoje a inovací, Univerzita Hradec Králové, Národní klastrová asociace a Aricoma) široké spektrum služeb, zaměřených na podporu inovací a digitální transformace. Mezi tyto služby patří odborné konzultace s experty na digitalizaci a možnost testování digitálních technologií, výzkum a vývoj, školení, networking či dotační management.

Partneři projektu úspěšně pomáhají s digitalizací soukromým a veřejným subjektům a díky projektu se již podařilo také zrealizovat několik akcí pro obě cílové skupiny. Mezi ně patří například Brunch na téma AI ve výrobních podnicích, který proběhl jak v Liberci, tak v Hradci Králové. Na těchto akcích byli vedoucí představitelé výrobních podniků seznámeni s možnostmi zapojení umělé inteligence do výroby a byly jim představeny praktické příklady z firem, kde byla již AI efektivně implementována.

V Liberci v prostorách Agentury regionálního rozvoje proběhl i kulatý stůl na téma služby a digitální technologie v rámci EDIH Northeast pro archeologii a školení Moderní technologie v pečovatelské péči pro veřejné organizace. Toto školení bylo zaměřeno na představení asistivních technologií, které pomáhají zvýšit kvalitu služeb a péče o osoby s fyzickým nebo duševním handicapem (např. praktické podložky, které měří životní funkce) a ukázat nové trendy v péči o seniory. Díky EDIH Northeast si budou tyto pomůcky vybrané příspěvkové organizace Libereckého kraje moci vyzkoušet (služba Test before invest), aby se s nimi prakticky seznámily a mohly je následně začít používat.

Na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově se uskutečnilo první ze série plánovaných praktických školení pro učitele na téma AI ve školství. EDIH Northeast tímto seznamuje učitele s možnostmi využívání umělé inteligence ve výuce a při tvorbě příprav. Dále se zde učitelé dozvěděli aktuality ohledně implementace umělé inteligence do RVP a další užitečné informace k etickým, didaktickým a legislativním záležitostem spojeným s využíváním AI ve výuce.

Těšíme se na spolupráci s firmami i veřejnými organizacemi, kontaktujte nás pomocí digitální ambulance, kde si můžete sjednat bezplatnou schůzku s našimi experty na digitalizaci a dotační management buď on-line nebo osobně ve vámi vybraném čase.

Více informací naleznete www.edih-northeast.cz a na sociálních sítích projektu.

Hlavní stránka