lupa x
user

Vědec UPCE získal cenu za celoživotní přínos

Vědec UPCE získal cenu za celoživotní přínos

16.02.2024

Redakce

Profesor Ivan Švancara z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice získal cenu za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie. Chemik, který se celou svoji kariéru věnuje vývoji a využití nových typů elektrod je absolventem pardubické vysoké školy.

Vědec UPCE získal cenu za celoživotní přínos

„Tato cena je určitě jeden z milníků mojí dosavadní profesní kariéry, ale i života s chemií jako takového. Ačkoli se jedná o individuální ocenění, spatřuji v něm také ocenění celé pardubické elektroanalytické školy,“ říká prof. Ivan Švancara.

Toto ocenění uděluje Česká společnost chemická společně s firmou Metrohm ČR. V minulosti ho získal také prof. Karel Vytřas z Fakulty chemicko-technologické UPCE. Prof. Švancara si cenu převzal 7. února 2024 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Během akce přednesl přednášku na téma Vybrané kapitoly z elektroanalýzy s uhlíkovými pastovými a bismutovými elektrodami.

Ivan ŠVANCARA (*1964) je absolventem SPŠ chemické v Brně a VŠCHT v Pardubicích, kde vystudoval obor Technická fyzikální a analytická chemie. V roce 1995 získal titul Dr. (» PhD) a od roku 2008 je profesorem analytické chemie. Celou kariéru působí na Katedře analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ČR). Jeho hlavní výzkumné aktivity zahrnují vývoj a využití nových typů elektrod a senzorů v anorganické, environmentální popř. klinické (bio)analýze, se zaměřením na elektrody z uhlíkové pasty, z bismutu, ale i další příbuzné konfigurace. Publikoval na 170 vědeckých prací (130 článků citovaných Web of Science), je autorem / spoluautorem 7 kapitol v knihách, monografie „Electroanalysis with Carbon Paste Electrodes“ (CRC Press, Boca Raton, USA; 2012), držitelem jednoho národního patentu. Na konferencích a seminářích prezentoval cca 250 příspěvků, včetně řady přednášek na pozvání. Všechny tyto aktivity odráží cca 5700 citací a H-index = 41.

 

Hlavní stránka