lupa x
user

Na Právnické fakultě UK otevřeli novou relaxační zónu, začala revitalizace celé fakulty

Na Právnické fakultě UK otevřeli novou relaxační zónu, začala revitalizace celé fakulty

26.02.2024

Redakce

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze začala dlouho očekávaná revitalizace budovy. Cílem revitalizace, která potrvá několik let, je uchovat architektonicky cennou a památkově chráněnou budovu architektů Jana Kotěry a Ladislava Machoně v dobrém stavu i pro další generace a dotvořit ji v moderní prostor k setkávání stávajících i budoucích generací nejen právníků a právniček, ale i veřejnosti. První viditelnou akcí je zrekonstruovaná relaxační zóna a prostor fakultní kavárny Coffee Break.

Na Právnické fakultě UK otevřeli novou relaxační zónu, začala revitalizace celé fakulty

Relaxační zóna s kavárnou byly otevřené v úterý 20. února. Rozšíření prostor určených k odpočinku, setkávání či týmové práci patřilo mezi dlouhodobé fakultní priority. Ke spolupráci v projektu rekonstrukce kavárny a relaxační zóny vybralo vedení fakulty z řady došlých nabídek architektonické studio Čtyři stěny, s.r.o., které se specializuje na návrhy interiérů a rezidenčních objektů. Záměrem nového pojetí zmiňovaných prostor bylo navázat na původní architekturu co do prvků, detailů i materiálů tak, aby výsledkem byla moderně a svěže působící kavárna a související odpočinkový prostor. Vznikl nový, reprezentativní prostor, který nabízí různorodé využití.

Jedna z částí relaxační zóny je věnována stupňovitě řešené „tiché“ studovně, je zde také čítárna s pohodlným měkkým posezením v křeslech nebo na čalouněném nábytku. Kavárnu osvěžil nový barový pult, moderní kavárenské stoly a židle. Ty byly v kombinaci s čalouněným nábytkem zvoleny tak, aby se docílilo větší intimity a lepší akustiky prostoru. Děkan fakulty, prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. ve svém proslovu řekl: „Jsem rád, že se myšlenku relaxační zóny podařilo uvést v život a že od nového semestru budou mít všichni příležitost vypít si svůj oblíbený nápoj ve zrekonstruované kavárně.“

Rekonstrukce relaxační zóny a kavárny je součástí dlouhodobého projektu revitalizace Právnické fakulty UK. Nyní fakultní tým vytváří zadání pro vypracování architektonického návrhu. Ten umožní rozdělit celý proces revitalizace do logicky i funkčně navazujících etap tak, aby bylo možné účelně vynakládat postupně získávané peněžní prostředky. Projekt nese oficiální název fakulta 2.0 – projekt revitalizace Právnické fakulty UK a k jeho prezentaci veřejnosti byl zároveň u příležitosti otevření relaxační zóny spuštěn nový web.

Hlavní stránka