lupa x
user

Celníci v Olomouckém kraji hodnotí rok 2023 v nejvýznamnějších kompetencích

Celníci v Olomouckém kraji hodnotí rok 2023 v nejvýznamnějších kompetencích

28.02.2024 , Aktualizováno 26.02.2024

Redakce

Celníci v Olomouckém kraji v předešlém roce opět podpořili příjmovou stránku státního rozpočtu. Konkrétně se jim podařilo odvést částku 2,530 miliardy korun. Jedná se o částku vybranou na cle, spotřebních daních a dalších poplatcích.

Celníci v Olomouckém kraji hodnotí rok 2023 v nejvýznamnějších kompetencích

Foto: Shutterstock

Celní řízení

Jednou z hlavních činností celního úřadu je dohled nad dovozem a vývozem zboží přes vnější hranice Evropské unie, kdy projednal v minulém roce 26 975 případů dovozu a 42 357 případů vývozu. Celkově pak bylo v rámci zmíněné agendy vybráno clo ve výši 343 milionů korun. Celková celní hodnota zboží v loňském roce přesahovala částku 20 milionů korun.

Správa spotřebních daní

Velice důležitou činností je i oblast výběru spotřebních daní. Za nejvýznamnější z nich považujeme v Olomouckém kraji dlouhodobě daň z lihu. V loňském roce celní úřad vybral na spotřební dani z lihu 1,533 miliardy korun. Součástí tohoto inkasa je i pěstitelské pálení, kde má Celní úřad pro Olomoucký kraj ve své působnosti celkem 84 pěstitelských pálenic.

V souvislosti se zmíněnou problematikou zaznamenaly hlídky v kraji zvýšený výskyt nelegálního alkoholu. Přesněji se jednalo o 39 zjištění, v rámci kterých bylo zajištěno téměř 28 tisíc litrů. Jedná se o líh zajištěný na pozemních komunikacích, ale i v provozovnách.

Pomyslné druhé místo ve spotřebních daních pak náleží výběru daně z piva, jenž v minulém roce přineslo 170,8 milionů korun.

Celní správa ČR daně subjektům rovněž vrací. Jedná se o systém tzv. vratek spotřebních daní, které si uplatňují zpravidla subjekty, využívající minerální oleje zejména pro zemědělskou prvovýrobu, hospodaření v lese či výrobu tepla. V roce 2023 bylo daňovým subjektům v Olomouckém kraji na základě žádosti vráceno 164,9 milionů korun. Zejména vratky spjaté s výrobou tepla přinesly subjektům v Olomouckém kraji loni zpět rekordních 67 milionů korun (v roce 2022 se jednalo o 37 milionů).

Vymáhání

Významnou kompetencí celní správy je také tzv. dělená správa, která zajišťuje v zákonem stanovených případech platební povinnosti uložené jinými správními orgány a samosprávou, které jsou vybírány a vymáhány celním úřadem. Jedná se například o nezaplacené pokuty za dopravní přestupky, poplatky za uložení odpadů, nebo poplatky za odběr podzemních vod. V uplynulém roce bylo zaznamenáno 22 397 případů v celkové hodnotě přesahující 463 milionů korun.

Velmi výraznou změnou je převzetí tzv. justičních pohledávek, které Celní práva ČR od nového roku vymáhá. Za justiční pohledávky lze považovat peněžitá plnění, jejichž ukladateli jsou orgány resortu spravedlnosti (obecné soudy, Vězeňská služba ČR či Ministerstvo spravedlnosti). Konkrétně se jedná například o vymáhání pořádkových pokut, peněžitých trestů, soudních poplatků, nákladů souvisejících s trestním řízením či poplatků ve vězeňství. Získáním zmíněné kompetence tak dochází k posílení pozice celní správy v roli státní vymáhací instituce.

Dohledové činnosti celního úřadu

V loňském roce olomoučtí celníci zaznamenali zvýšený výskyt záchytů v oblasti kontrol nelegálního hazardu. Konkrétně bylo zajištěno 46 nelegálních zařízení, v předchozím roce se jednalo o 31 kusů. Za provozování nelegálních hazardních her byly uděleny pokuty v celkové výši 5,9 milionů korun.

Dále celníci v kraji v minulém roce přistihli na zpoplatněných komunikacích celkem 5090 řidičů, kteří neměli uhrazené mýtné, nebo elektronickou dálniční známku. U dálničních známek bylo zaznamenáno 3197 přestupků. Oproti roku 2022 se tak jedná o nárůst o více než 1000 přestupků. Celkem celníci za porušení obou druhů časového zpoplatnění uložili pokuty přesahující 7,5 milionů korun.

Za zmínku stojí rovněž zadržení celkem 32 registračních značek automobilů. Jednalo se o případy, kdy řidič či provozovatel vozidla neuhradil pravomocně uloženou pokutu po splatnosti. V těchto případech má velký efekt i pouhé upozornění řidiče na možnost odebrání registrační značky.

 

Hlavní stránka