lupa x
user

Kraj opět podpoří statisíci korun obnovu kulturních památek

Kraj opět podpoří statisíci korun obnovu kulturních památek

28.02.2024 , Aktualizováno 27.02.2024

Redakce

Obnovu kulturních památek dlouhodobě a systematicky podporuje Liberecký kraj. Proto opět krajské zastupitelstvo schválilo vyhlášení dotačního programu s názvem 7.3 Stavebně historický průzkum. Je zaměřený na komplexní poznání historie, stavebního vývoje a současného stavu kulturních památek na území regionu.

Kraj opět podpoří statisíci korun obnovu kulturních památek

Foto: Shutterstock

Zpracovaný stavebně historický průzkum poslouží jako výchozí podklad pro obnovu dané kulturní památky. „Je to vlastně předstupeň stavební obnovy památky a my se snažíme tímto dotačním programem motivovat další vlastníky památek, aby si stavebně historický průzkum nechali zpracovat a chápali ho jako výchozí podklad pro kvalitní péči či obnovu objektu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

O dotaci mohou žádat vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, případně fyzické či právnické osoby, které mají souhlas vlastníka se zamýšleným projektem – například místní spolky, které se o kulturní památky starají.

Dotaci v rámci programu naopak nelze poskytnout na zpracování stavebně historického průzkumu kulturních památek, které vlastní Liberecký kraj nebo Česká republika; žadatelem nemůže být ani příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj či stát.

Žádosti lze podávat od 25. března do 16 hodin 22. dubna. Pro letošek je v programu k dispozici tři sta tisíc korun. Program kraj pravidelně vypisuje od roku 2013 a za tuto dobu se díky němu provedl průzkum 66 kulturních památek v regionu v hodnotě necelé tři miliony korun. Většina kulturních památek posléze prošla či prochází památkovou obnovou.

Hlavní stránka