lupa x
user

Hnutí STAN v kampani před sněmovními volbami 2021 nepochybilo, plyne z kontroly

Hnutí STAN v kampani před sněmovními volbami 2021 nepochybilo, plyne z kontroly

02.05.2024

Redakce

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) nezjistil pochybení při kontrole části kampaně koalice Pirátů a STAN před volbami do Sněmovny v roce 2021. Zajímal se o financování kampaně i o to, proč v periodiku Náš region vycházely články, které propagovaly některé kandidáty koalice. Týdeník články přebíral z internetových stránek hnutí, které za ně neplatilo, vyplývá z protokolu zveřejněného na webu úřadu. Praxe vydavatele nicméně nepředstavuje běžnou novinářskou činnost, uvedla vedoucí kontrolní skupiny Aneta Pinková.

Hnutí STAN v kampani před sněmovními volbami 2021 nepochybilo, plyne z kontroly

Foto: Shutterstock 

Úřad kontroloval hnutí STAN, po kterém požadoval informace týkající se účetnictví, darů i koaliční smlouvy s Českou pirátskou stranou. Věnoval se také materiálům v týdeníku Náš region. Chtěl vysvětlení, zda hnutí STAN v souvislosti s volební kampaní zadalo v periodiku zveřejnění inzerce či PR článků.

V kontrolních bodech týkajících se vykazování volebních nákladů, nesrovnalostí ve finanční zprávě nebo vkladu do koaliční kampaně ÚDHPSH neshledal žádné porušení právních předpisů. Totéž platí i pro zakázky u mediální agentury Mediatrix, přes kterou si Piráti a Starostové před sněmovními volbami objednávali inzerci u vydavatelství A 11, pod něž Náš region spadá.

Kontrola se věnovala rovněž článkům s kandidáty politického hnutí v týdeníku Náš region. Hnutí STAN uvedlo, že si jejich použití v periodiku neobjednalo ani nezaplatilo. Uveřejnění textů pro ně zároveň s ohledem na typ periodika nebylo překvapením. Starostové dodali, že předmětné články zveřejnili na svém webu. Kontrola u 17 článků potvrdila, že se nejprve objevily na stránkách hnutí a až poté v týdeníku. Ve zbývajících dvou případech to nebylo možné ověřit, ani dokázat opak. Úřad také analýzou poskytnutých účetních dokladů zjistil, že si hnutí STAN články neobjednalo a nezaplatilo. Totéž potvrdilo i vydavatelství A 11.

Týdeník publikoval v době volební kampaně nejméně 19 článků propagujících některé kandidáty koalice Piráti a Starostové. ÚDHPSH se proto zaměřil na posouzení, zda společnost A 11 jejich publikováním mohla vstoupit do volební kampaně. Navzdory tomu, že podle úřadu šlo o propagaci politiků, nešlo o činnosti, za něž se poskytuje úplata.

ÚDHPSH nicméně pochybuje o tom, zda aktivity vydavatelů periodického tisku, jejichž výsledkem je propagace kandidujících subjektů, ještě přestavují výkon novinářské profese. „Například proto, že došlo k významnému porušování principů a etiky novinářské práce. Bezúplatným publikováním PR článků dochází k výraznému rozšíření dosahu takových propagačních sdělení, aniž by se to projevilo ve volebních výdajích kandidujícího subjektu, včetně limitu výdajů na volební kampaň. Má tak ve volebním boji proti konkurentům neodůvodnitelnou výhodu. Kontrolní orgán má za to, že takové situace by již měly být kvalifikovány a postihovány jako neoprávněný zásah do volební kampaně, což ovšem současná právní úprava neumožňuje,“ uvedla Pinková v protokolu.

Brno (ČTK)

Hlavní stránka