lupa x
user

Kůrovec zásadně mění naše lesy. Důležitá bude odborně vedená obnova

Kůrovec zásadně mění naše lesy. Důležitá bude odborně vedená obnova

02.11.2023 , Aktualizováno 01.11.2023

Redakce

Odborné konference pod názvem Cyklus kalamit od kůrovce až k obnově lesa se zúčastnil krajský radní pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslav Krčil.

Kůrovec zásadně mění naše lesy. Důležitá bude odborně vedená obnova

Foto: Pardubický kraj

Pardubický kraj konání semináře podpořil, protože si plně uvědomujeme důležitost obnovy lesních porostů po kůrovcové kalamitě. Primárně ale musí docházet k obnově lesů na základě odbornosti, nikoliv pod tlakem aktivistických přístupů. Potřebujeme zajistit nejenom základní odolnost lesních porostů proti budoucím hrozbám. K celé problematice musíme přistupovat tak, abychom pro příští generace dokázali zachovat pokud možno všechny funkce lesa, tedy i hospodářskou. Vždyť dřevo jako surovina má a jednoznačně bude mít svoji nezastupitelnou úlohu z pohledu udržitelného rozvoje i v budoucnosti. Proto je potřeba dělat rozhodnutí týkající se tvorby pravidel pro obnovu na základě diskuse se skutečně odbornou veřejností. Když jiný přístup by se nám podle mého názoru v budoucnu zle vrátil,“ řekl radní Krčil.

http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/122585/kurovec-zasadne-meni-nase-lesy-dulezita-bude-odborne-vedena-obnova

Hlavní stránka