lupa x
user

Bezdýmná zařízení ani jejich náplně nepatří do běžného odpadu. Společnost Philip Morris sbírá použité náplně i zařízení a nově uvádí do prodeje i repasované modely

Bezdýmná zařízení ani jejich náplně nepatří do běžného odpadu. Společnost Philip Morris sbírá použité náplně i zařízení a nově uvádí do prodeje i repasované modely

19.02.2024 , Aktualizováno 16.02.2024

Redakce

Program obnovy elektrozařízení je součástí projektu CIRCLE. U zařízení vhodných k opětovnému použití dochází například k výměně vadných dílů nebo k výměně baterie, pokud má sníženou kapacitu.

Bezdýmná zařízení ani jejich náplně nepatří do běžného odpadu. Společnost Philip Morris sbírá použité náplně i zařízení a nově uvádí do prodeje i repasované modely

Foto: Shutterstock

„Nabídka repasovaných elektronických zařízení je dalším dílkem v mozaice našich aktivit v oblasti udržitelnosti. Dbáme nejen na dopady samotné výroby našich produktů na životní prostředí, ale také na to, co se s nimi děje po skončení jejich životnosti. Řada IQOS ILUMA Refreshed je repasovaným dříve použitým zařízením, které uživatel vrátil na jedno z necelé stovky sběrných míst,“ říká Roman Grametbauer, manažer pro udržitelnost Philip Morris ČR. „Všechna zařízení, která nám zákazníci přinesou, v recyklačním centru pečlivě zkontrolujeme a roztřídíme. Ta neopravitelná jsou rozebrána a následně recyklována. Zařízení, která jsou vhodná k obnově či opravě, využijeme v souladu s přísnými normami pro kvalitu a bezpečnost k repasování a následnému prodeji. Od pouhého zpětného odběru elektrozařízení pro recyklaci se tak nyní posouváme k novému modelu, který je zaměřen také na opětovné použití našich výrobků,“ dodává Grametbauer.

Program obnovy elektrozařízení je součástí projektu CIRCLE. U zařízení vhodných k opětovnému použití dochází například k výměně vadných dílů nebo k výměně baterie, pokud má sníženou kapacitu. Celé zařízení je vyčištěno, dezinfikováno a vyleštěno, a samozřejmostí je aktualizace firmwaru. Repasovaná zařízení, označená na svém vnějším balení samolepkou „Refreshed“, jdou následně do prodeje na vybraných místech za zvýhodněnou cenu. Stejně jako všechny ostatní bezdýmné produkty je i IQOS ILUMA Refreshed určena výhradně dospělým uživatelům či kuřákům, kteří by jinak pokračovali v kouření.

Společnost Philip Morris v Česku a na Slovensku nabízí nejen zmíněné programy pro sběr a využití elektronických zařízení, ale i jejich náplní. Ty mohou uživatelé sbírat a odevzdávat do sběrných boxů, které jsou umístěny ve všech prodejnách IQOS.

„Pro sběr použitých tabákových náplní jsme v roce 2022 odstartovali pilotní projekt, který předčil naše očekávání. Během loňského roku jsme pak od našich uživatelů vysbírali do našich sběrných boxů celkově 26,5 tun materiálu, z toho 15,4 tun v Česku a 11,1 tun na Slovensku,“ říká Karolina Nováková, manažerka produktové udržitelnosti společnosti Philip Morris. „Zároveň intenzivně pracujeme na jeho praktickém využití. Na Slovensku spolupracujeme se společností EcoButt, která naše vysbírané bezdýmné náplně zpracovává na pelety, které jsou poté využívány jako pojivo pro asfaltové směsi. První cesta na světě s příměsí tohoto recyklátu vznikla ve slovenském Žiaru nad Hronom v roce 2022. Spolupráce se společností EcoButt se nyní reálně rýsuje i v České republice, navíc zde probíhá spolupráce s VUT Brno nebo pražským ČVUT na výzkumu dalšího zpracování těchto náplní,“ dodává Karolina Nováková.

Philip Morris ČR a.s.

Společnost Philip Morris ČR a.s. je dceřinou společností Philip Morris International (PMI), jejíž vizí je vybudovat svět bez cigaretového kouře. Vedle tradičních tabákových výrobků distribuuje Philip Morris ČR a.s. na českém trhu bezdýmná elektronická zařízení IQOS ILUMA a kompatibilní tabákové náplně TEREA a LEVIA, zařízení na nahřívání tabáku lil SOLID s tabákovými náplněmi Fiit, elektronické cigarety VEEV ONE, jednorázové elektronické cigarety VEEV NOW a další související příslušenství. Společnost Philip Morris ČR a.s., která zde působí už od roku 1992 a zaměstnává více než 1100 lidí, je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Zároveň vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., registrované ve Slovenské republice. Společnost již více než 30 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete na www.philipmorris.cz včetně výroční zprávy za rok 2022.

Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře

Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře. Dlouhodobě rozvíjí své portfolio tak, aby zahrnovalo produkty mimo odvětví tabáku a nikotinu. Současné produktové portfolio společnosti sestává především z cigaret a bezdýmných výrobků, zahrnující výrobky na nahřívání tabáku, vaporizační a orální nikotinové produkty. Od roku 2008 investovala společnost PMI více než 12,5 miliardy amerických dolarů do vědecky podloženého vývoje a komercializace inovativních bezdýmných výrobků pro dospělé, kteří by jinak pokračovali v kouření, s cílem zcela ukončit prodej cigaret. To zahrnuje budování hodnotících vědeckých schopností na špičkové úrovni, zejména v oblastech preklinické systémové toxikologie, klinického a behaviorálního výzkumu, jakož i postmarketingových studií. Po akvizici společnosti Swedish Match, lídra na trhu s orálními nikotinovými produkty, se koncem roku 2022 společnost PMI stala globálním lídrem bezdýmných produktů vedené značkami IQOS a ZYN. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolil marketing výrobku IQOS Platformy 1 a tabákových náplní s označením „tabákový výrobek s modifikovaným rizikem“ (MRTP), přičemž zjistil, že jsou tyto výrobky vhodné pro podporu veřejného zdraví. Bezdýmné produkty společnosti PMI byly k 31. prosinci 2023 dostupné na 84 světových trzích a podle odhadů již zhruba 20,8 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na IQOS. Bezdýmné produkty tvořily v roce 2023 přibližně 37 procent celkových čistých příjmů společnosti. S významnými odbornými znalostmi, vybudovanými na pevných základech v oblasti biologických věd, oznámila v únoru 2021 PMI svou ambici rozšířit své působení prostřednictvím dceřiné společnosti Vectura Fertin Pharma do oblastí wellness a zdravotní péče a dodávat inovativní produkty a řešení, jejichž cílem je zabývat se nenaplněnými potřebami spotřebitelů a pacientů.

Praha (ČTK)

 

Hlavní stránka