lupa x
user

Evropský parlament dal zelenou obnově přírody

Evropský parlament dal zelenou obnově přírody

02.03.2024 , Aktualizováno 29.02.2024

Redakce

Evropský parlament dnes pohodlnou většinou schválil definitivní podobu Nařízení o obnově přírody (Nature Restoration Law). Právní normu ještě musí schválit členské státy, to se však již považuje spíše za formalitu. Příprava plánů, které mají zajistit obnovu významných ekosystémů včetně řek, lesů, zeleně ve městech a zemědělské krajiny, se tak v členských zemích může rozběhnout naplno.

Evropský parlament dal zelenou obnově přírody

Foto: Shutterstock

Nařízení na obnovu přírody je zásadní milník v ochraně přírody, první svého druhu. Jeho hlavní myšlenkou je, že k zastavení krize biodiverzity a klimatu již nestačí přírodu pouze chránit, ale je potřeba ji aktivně obnovovat tam, kde byla narušena. Obsahuje cíle pro zlepšení ekosystémů, které nejen zaručují pestrou a bohatou krajinu, ale jsou klíčové také pro zvýšení odolnosti vůči klimatické změně i pro její zmírňování. Patří mezi ně například posílení zásoby uhlíku v minerálních půdách nebo zvýšení počtu krajinných prvků s vysokou rozmanitostí na zemědělské půdě.

Nevládní organizace oceňují, že Evropský parlament schválil nařízení i ve vypjaté atmosféře útoků proti environmentální legislativě před evropskými volbami. Ve skutečnosti totiž obnova přírody zajistí dlouhodobou prosperitu celé společnosti, včetně zemědělců, lesníků a dalších profesí, které jsou na fungující přírodě závislé.

Potěšující je i to, že pro obnovu přírody hlasovali poslanci napříč politickým spektrem. Potvrzuje to skutečnost, že zdravou přírodu potřebujeme všichni bez rozdílu. Je třeba poděkovat i těm českým europoslancům a europoslankyním, kteří pro zákon zvedli ruku, a to v některých případech i proti doporučení jejich evropské frakce.

Evropská komise poprvé zveřejnila návrh nařízení 22. června 2022. Nyní, po více než roce a půl vyjednávání a debat, má zákon svou finální verzi, s cílem udělat Evropu odolnější a zdravější.

České Ministerstvo životního prostředí již před tímto rozhodujícím hlasováním svolalo pracovní skupiny k jednotlivým tématům obnovy přírody, jako jsou lesy, zemědělská krajina nebo řeky. V nich budou zástupci státu, odborníků, hospodářů i nevládních organizací po následující dva roky diskutovat, jak naši krajinu obnovit. Nevládní organizace oceňují tento otevřený a odpovědný přístup ministra životního prostředí Petra Hladíka, který by měl zajistit, že z obnovy přírody budou mít užitek opravdu všichni. Národní plán obnovy přírody, který takto vznikne, je totiž tím opravdovým jízdním řádem, který si musí vytvořit každá evropská země sama.

Poznámka:

Jak hlasovali čeští europoslanci a europoslankyně?

Pro: Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Niedermayer, Polčák, Šojdrová, Maxová, Peksa, Kolaja, Gregorová, Blaško

Proti: Zdechovský, Hlaváček, Knotek, Kovařík, Konečná, David

Zdrželi se: Zahradil, Pospíšil, Charanzová, Dlabajová

Citace:

Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické uvádí:Obnova přírody je obrovská příležitost. Nejen pro přírodu samotnou, ale i pro všechny, kdo jsou na ní závislí. Zemědělci potřebují zdravou půdu, která bude plodit i za několik desetiletí, lesníci potřebují lesy schopné odolat změně klimatu, a zdravou vodu potřebujeme všichni každý den. Je skvělé, že je Evropa první na světě, kdo se tyhle základní přístupy snaží stavět na roveň krátkodobému finančnímu měřítku.

Vlastimil Karlík z Arniky komentuje:Do poslední chvíle nebylo jisté, jak to dopadne. Jsem velice rád, že příroda nepadla za oběť odporu proti všemu ekologickému, který v poslední době v Evropě sílí za podpory nacionalistů a populistů, ale kterému bohužel občas podléhají i některé tradičně demokratické strany.

Jan Freidinger z Greenpeace dodává:Dnešní hlasování je obrovským úspěchem pro lidi i přírodu. Obnova přírody pomůže všem, farmářům, lidem ve městech, všem, kteří již dnes čelí dopadům změn klimatu. Obnova a ochrana přírody je náš nejlepší spojenec v době klimatické krize. Důležité je, aby Česko co nejdříve připravilo Národní plán obnovy přírody, začalo ho realizovat a vyčlenilo na to dostatek zdrojů, ideálně přesměrovat dotace které ničí přírodu na její ochranu a obnovu, k čemuž jsme se mimo jiné zavázali na mezinárodní úrovni.

Martin Rexa z Hnutí DUHA dodává:V posledních týdnech se evropští i čeští politici uchylovali k politicky lacinému a populistickému oslabování ekologického směřování, zejména v rámci podmínek zemědělských dotací. Schválení nařízení o obnově přírody přináší opět trochu optimismu, že politici naslouchají vědcům a uvědomují si, že bez obnovy přírody nemůže ani zemědělství dlouhodobě fungovat.

Lenka Fryčová, WWF: “Skvělá zpráva, teď zbývá tento legislativní rámec naplnit konkrétními a efektivními opatřeními na národní úrovni. Udělejme maximum pro to, abychom tuto příležitost pro přírodu i pro nás využili na maximum!

Pavel Šremer, Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ): ”Vítáme vítězství rozumu nad politikařením. Pro naši zemi rozoraných mezí, úrodné půdy odnesené erozí a rozvrácených lesů bude velkou pomocí, pokud této nové legislativy na obnovu přírody využijeme. Důležitá bude participace občanů při tvorbě a realizaci národního plánu obnovy.

Hlavní stránka