lupa x
user

Potřeba shromažďování je nyní důležitější než kdy jindy

Potřeba shromažďování je nyní důležitější než kdy jindy

02.03.2024 , Aktualizováno 29.02.2024

Redakce

Skutečnost, že na Expo přijede mnoho evropských zemí nebo jiných zemí mimo náš region, by mohla doopravdy rozjet společnou budoucnost. Výstava je sama o sobě kolektivním závazkem k míru a stabilitě pacifického regionu, říká končící japonský ambasador v České republice Hideo Suzuki.

Potřeba shromažďování je nyní důležitější než kdy jindy

Foto: Shutterstock

Změnilo se něco od našeho posledního setkání?  Je to půl roku… Předpokládám, že přípravy na Expo zintenzivnily, posílilo také přesvědčení tuto světovou výstavu uspořádat?

Naše cíle pro Expo zůstávají stejné. Události kolem nás však ukazují, že se vždy vytvoří potřeba a prostor pro inovace. Musíme přicházet s novými řešeními, s novými základy spolupráce na podporu míru a stability, a to jak v jednotlivých regionech, tak na celém světě. V tomto smyslu bude mít pro nás výstava Expo 2025 v Ósace klíčovou roli. Tato potřeba sounáležitosti, potřeba být spolu, se stává důležitější než kdy jindy.

Některé články, zprávy o světové výstavě Expo naznačují, že existují dva pomyslné tábory: zahraniční účastníci a vystavovatelé na jedné straně, a japonské úřady, instituce a společnosti na straně druhé, přičemž obě strany vynakládají veškeré úsilí, aby bylo Expo bylo úspěšné, je to tak?

Obě tyto strany se k sobě stále více přibližují. A český tým je toho názorným příkladem. Váš komisař vkládá do tohoto přípravného procesu hodně sil. Je tu, zejména v posledních dvou třech měsících, velký posun, velký průlom, včetně českého pavilonu. Myslím, že mezi oběma stranami byla velmi dobře cítit spolupráce a součinnost, aby se tento pavilon stal skutečností. A věřte mi, že ta příprava se velmi, velmi zrychluje.

V některých českých médiích se objevily zvěsti v tom smyslu, že na to, aby byl český pavilon vůbec postaven, zbývá jen velmi málo času.. Může opravdu nastat situace, že by se to nemuselo stihnout?

To si nemyslím. Věřím, že bude dokončen podle plánu. Ano, zbývající čas není tak dlouhý, to je jisté. Ale řekl bych, že stále máme rozumný čas na to, abychom to dokončili, protože věci postupují. Pokud vím, uskutečnily se některé testy materiálů a příprava rychle postupuje. Stále máme více než rok na to, abychom to dokončili. Myslím, že se to dá zvládnout.

Lze tedy plán dodržet?

Ano. Samozřejmě.

Mohl český tým udělat v přípravě na Expo něco lépe?

Jsem velmi spokojen s prací pana komisaře. S jeho energií, s jeho ambicemi, s veškerým nasazením, které do své práce vložil. S jeho způsobem práce, kdy mnohokrát, mnohokrát dobře komunikoval s různými zúčastněnými stranami, jako je město Ósaka, prefektura, vláda, stavitelé. A s těmi, kteří mohli poskytnout materiál nebo potraviny. Má velmi širokou síť kontaktů a nemyslím si, že existuje jiný komisař, který by tolik a tak často cestoval do Japonska, aby posunul věci kupředu. Velmi dobře ví, že v Japonsku není nic cennějšího než osobní kontakt. Do Japonska nyní doprovodí ministra zahraničí a společně navštíví místo, kde bude stát český pavilon. To je něco, co značí závazek české vlády a české organizace pro pavilon. To velmi vítáme. Myslím, že budeme mít ohromný úspěch.

Jak důležitá je výstava Expo pro vaši zemi, co znamená pro Japonsko být hostitelem takové výstavy? A jak důležité jsou informační technologie, abyste v tomto příběhu uspěli?

Myslím, že je to náš národní závazek vůči mezinárodnímu společenství, abychom tuto akci úspěšně uspořádali. Je to výstava, která se bude konat v indo-pacifickém regionu, který je centrem růstu ve světě, kde se dějí všechny nové věci. Jde o nesmírně důležitou událost, která má světu ukázat realitu Indopacifiku. A také je velmi důležitá pro podporu míru a stability v této oblasti. Na Expo přijedou lidé z celého světa. Ale nejde o nás samotné. Jde o celý svět. Sejde se tam více než 150 zahraničních účastníků. Tato výstava je poselstvím míru a stability. Každý by měl být zodpovědným účastníkem. A to, že přijede mnoho evropských zemí nebo jiných zemí mimo náš region, by mohlo opravdu rozjet společnou budoucnost. Je to kolektivní závazek k míru a stabilitě tohoto regionu.

Zároveň je to jedinečná příležitost představit světu současné Japonsko, jeho technologickou vyspělost, kulturní dědictví, gastronomii a tak dále, že?

Kulturní dědictví je nesmírně důležité pro vzájemné porozumění mezi různými lidmi, pro pochopení toho, že všichni jsme lidé. Můžeme být různí, ale musíme se navzájem respektovat. Každá kultura nebo každá civilizace je sama o sobě bohatá a proměnlivá. A my to samozřejmě víme. Víme to z četby, z prohlížení fotografií, víme, že existují různé kultury, různé civilizace, ale nabízíme příležitost zažít to na vlastní kůži. To je nejlepší způsob, jak se vzájemně vcítit. To je základ pro mírový rozvoj.

Co váš osobní příběh v České republice? Jaký byste vybral největší dojem, nejkrásnější vzpomínku při ohlédnutí za vaší misí v naší zemi?

Není možné mluvit o mém pobytu v České republice, aniž bychom se bavili o válce na Ukrajině. Velmi na mě zapůsobila velkorysost a solidarita českých lidí vůči ukrajinským uprchlíkům. Zapůsobilo na mě, jak mnoho rodin přijímalo ukrajinské rodiny u sebe doma, rodiny, které nikdy neviděli. To bylo docela působivé, jak můžete být tak velkorysí. Za to jsem si českých lidí velmi vážil. Ne každý to dokáže. Vaše silná angažovanost v podpoře vůči Ukrajině, neochvějná podpora této zemi je něco, co na mě velmi zapůsobilo. Navždy to ve mně zůstane. Stejný případ je reakce na smrt Alexeje Navalného. To jsou důkazy o hodnotách a solidaritě.

Jak lze dále prohloubit japonsko-české vztahy?

V politické oblasti se váš ministr zahraničí právě nachází na návštěvě Japonska, cestuje přes Indii a Austrálii. U nás stráví několik dní. Jeho angažovanosti v indo-pacifické oblasti si velmi vážíme. Je to příležitost k rozvoji hlubších politických vazeb mezi oběma zeměmi. Podepíšeme leteckou dohodu, podle níž by letecké společnosti mohly létat přímo z Japonska do Česka a naopak. Bude to silný impuls pro výměnu lidí, stejně jako základ každé spolupráce. Na podzim loňského roku se konalo úspěšně turné České filharmonie po Japonsku. A letos Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK po Japonsku. To ukazuje, jak moc mají Japonci rádi českou kulturu. Tři a půl roku jsem si to tu užíval. Měl jsem příležitost vidět mnoho kulturních akcí spojených s Japonskem, které ukazují vášeň Čechů pro japonskou kulturu. Je v tom obrovský potenciál a doufám, že i Světová výstava v Ósace ukáže Čechům také moderní stránku současného japonského života.

Co byste vzkázal svému nástupci?

Buďte upřímný. Buďte sám sebou a buďte otevřený. To je cesta k pochopení českého národa.

ČTK

Hlavní stránka