lupa x
user

Transfer bobra evropského

Transfer bobra evropského

06.04.2024 , Aktualizováno 05.04.2024

Redakce

Dnes 4. dubna došlo k přemístění chráněného bobra evropského z lokality Lužického potoka u Nechranic v okrese Chomutov na zrekultivované území výsypky lomu Obránců míru u Komořan, jehož majitelem je Vršanská uhelná společnost. K transferu bobrů jsme přistoupili z důvodu zhoršování odtokových poměrů z objektů položených výše po toku, ucpávání propustků, zaplavování obslužných lávek, poškození kabeláže, lapolů a dalších vodohospodářských zařízení.

Transfer bobra evropského

Foto: Shutterstock 

V minulém roce došlo k odchytu samce a mláděte, které jsme umístili na stejnou lokalitu jako dnes odchyceného jedince, kterým je nejspíš samice o hmotnosti 25 až 30 kg. Tito největší hlodavci žijící na území České republiky vytvořili na Lužickém potoce celkem 8 hrází, přičemž nejvyšší hráz má výšku 1,7 m.

V roce 2021 a 2022 jsme provedli několik tzv. měkkých opatření, na která bobří rodina reagovala intenzivně. Například jsme ve spolupráci se Severočeskými doly a ČEZ jejich sofistikovaně provedené hráze bořili, vkládali jsme drenáže do hrází, které pomáhali vodě odtékat, čistili jsme vodní koryto, břehy a propustky, káceli jsme stromy atd. Nakonec jsme do silničních a železničních propustků umístili zábrany a podél cest osadili elektrické ohradníky, které zabraňují pohybu nových bobrů do lokality.

Následně jsme za účasti zástupců Krajského ústeckého kraje, odborného dozoru, zástupců Severní energetické společnosti a Vršanské uhelné společnosti, vyhledali a odsouhlasili dvě lokality pro umístění bobra evropského z Lužického potoka. Po vyřešení veškeré legislativy jsme koncem roku 2023 zahájili odchyt a transfer bobra evropského.

Zdroj: Povodí Ohře 

Hlavní stránka