lupa x
user

GLOBAL AGEING NETWORK vyzývá představitele vlád po celém světě k reformám a změnám systému dlouhodobé péče o seniory

GLOBAL AGEING NETWORK vyzývá představitele vlád po celém světě k reformám a změnám systému dlouhodobé péče o seniory

15.02.2023

Redakce

Světová asociace GLOBAL AGEING NETWORK vydala „Výzvu vládám celého světa“, která vybízí vlády k reformám a změnám systému dlouhodobé péče o seniory. Na výzvě, která je reakcí na blížící se a zvětšující se riziko budoucí nedostupnosti služeb dlouhodobé péče o seniory, pracovali odborníci z celého světa více než rok.

GLOBAL AGEING NETWORK vyzývá představitele vlád po celém světě k reformám a změnám systému dlouhodobé péče o seniory

Světová asociace GLOBAL AGEING NETWORK vydala „Výzvu vládám celého světa“, která vybízí vlády k reformám a změnám systému dlouhodobé péče o seniory. Na výzvě, která je reakcí na blížící se a zvětšující se riziko budoucí nedostupnosti služeb dlouhodobé péče o seniory, pracovali odborníci z celého světa více než rok.

Řada zemí, jak na úrovni profesních asociací, odborných společností, tak i vlád, řeší problémy udržitelnosti systémů dlouhodobé péče z důvodu narůstajícího počtu starší osob, které potřebují každodenní, často náročnou péči v důsledku výrazného nárůstu výskytu demence, ale i kritického nedostatku zaměstnanců v sociálních službách.

Austrálie vyzývá ke změnám systému dlouhodobé péče, Nizozemsko avizuje dlouhodobou neudržitelnost stávajícího systému a kapacit, Anglie otevřeně hovoří o krizi systému dlouhodobé péče. V Evropě např. aktuálně chybí více než jeden milion pracovníků v sociálních službách.

Výzva vládám celého světa (Call to the Governments on Long-term Care and Ageing) obsahuje nejen popis největších problémů a současných výzev dlouhodobé péče, akcent na potřebnost a důležitost zajištění péče a podpory starším osobám jako zaručení jejich základního práva na důstojný život, ale i konkrétní směry řešení a důležité principy. Dle předpokladů zástupců světové organizace totiž nejméně polovina všech seniorů bude v určité fázi svého života potřebovat některé služby dlouhodobé péče.

Celosvětovou odbornou skupinu expertů řídil předseda Global Ageing Network Jiří Horecký, který je zároveň prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice.

„Řada zemí řeší nutnost změn a reforem systémů podpory a dlouhodobé péče o seniory a řada zemí tyto systémy teprve vytváří (Afrika, Jižní Amerika). Mimo jiné i nedávná pandemie covidu-19 ukázala, jak křehké, podhodnocené, podfinancované a na budoucí zvyšující se potřebnost nepřipravené jsou nejen evropské systémy,“ uvádí Jiří Horecký, předseda Global Ageing Network a spoluautor celosvětového dokumentu Call to the Governments on Long-term Care and Ageing.

„Je na čase se vzchopit. Ačkoli každá země má jinou výchozí pozici, vlády by se měly zabývat otázkou, jak seniorům zajistit přístup ke službám dlouhodobé péče tak, aby mohli prožít závěr svého života důstojně,“ doplnila Katie Smith Sloan, výkonná ředitelka Global Ageing Network.

Podnětem, proč se odborníci z celého světa rozhodli k sepsání této výzvy, byly dopady pandemie covidu-19 na seniory po celém světě, které poukázaly zejména na dlouhodobě zanedbanou infrastrukturu služeb dlouhodobé péče, nedostatek personálu, podfinancování i na to, že dlouhodobá péče není prioritou současných vlád.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s.

Hlavní stránka