lupa x
user

Umělá inteligence v Nemocnici AGEL Nový Jičín pomáhá s odhalováním nádorů, ale i v boji proti nozokomiálním infekcím

Umělá inteligence v Nemocnici AGEL Nový Jičín pomáhá s odhalováním nádorů, ale i v boji proti nozokomiálním infekcím

22.03.2024 , Aktualizováno 21.03.2024

Redakce

„Naše Komplexní onkologické centrum ročně vyšetří přes sto tisíc onkologických pacientů, kteří sem za lékařskou péčí jezdí z celé republiky. Systém MAIA je pro naši nemocnici investicí, kterou nejenže urychlíme diagnostiku, a tím i čekací dobu na vyšetření, ale pacient tak dostane daleko vyšší komfort lékařské péče na nejmodernější možné úrovni “ říká předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín MUDr. Jakub Fejfar.

Umělá inteligence v Nemocnici AGEL Nový Jičín pomáhá s odhalováním nádorů, ale i v boji proti nozokomiálním infekcím

Foto: Nemocnice AGEL

„Vůbec poprvé v zemi se bude umělá inteligence učit detekovat kromě rakoviny tlustého střeva také potenciální nádorová ložiska v dolních močových cestách a do budoucna tak pomáhat odhalovat možné nádorové onemocnění také nám, urologům,“ potvrzuje primář Urologického oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín MUDr. Jan Novák.

Nejsou to však jen nádory tlustého střeva, kde AI lékařům pomáhá. Na novojičínském a vsetínském pracovišti AGEL Diagnostického centra je nyní využívána aplikace iCAD sloužící k diagnostice nádorů a patologických změn v prsní žláze. Moderní AI systém zpracoval v AGEL Diagnostickém centru snímky již od více než 15 tisíc žen, což dokazuje jeho rozsáhlé uplatnění v praxi. Významnou výhodou systému je jeho spolehlivost v detekci zhoubných změn, včetně velmi časných stadií nádorů. Lékaři využívají AI hlavně v rámci prvního čtení snímků, což jim umožňuje efektivnější a rychlejší diagnostický proces. „Umělá inteligence nezastoupí lékařský personál, nýbrž slouží jako doplněk, který zvyšuje přesnost a rychlost diagnostiky, zatímco konečné rozhodnutí a případné korekce výsledků zůstávají v rukou lékaře mamodiagnostika“ upřesňuje lékař Diagnostického centra MUDr. Borek Frydrych.

Algoritmus AI ale Nemocnice AGEL Nový Jičín využívá také k vyhodnocování epidemiologických dat. Inovativní nástroj pro prevenci nozokomiálních infekcí (HAI) – digitální aplikace EPIDIS poskytuje zdravotnickému personálu lepší nástroje pro monitorování a snižování rizika vzniku těchto infekcí, které představují vážnou hrozbu pro pacienty ve zdravotnických zařízeních.

Díky aplikaci EPIDIS máme nyní mnohem detailnější přehled o situaci týkající se potenciálních nozokomiálních infekcí na jednotlivých odděleních. Aplikace nám umožňuje automaticky zpracovávat informace v reálném čase, což je zásadní pro včasnou reakci a přizpůsobení preventivních opatření tam, kde identifikujeme rostoucí trend výskytu HAI. A šetří lékařům pověřeným dohledem nad infekčními riziky významně i čas, který pak mohou věnovat pacientům,uvádí MUDr. Jakub Fejfar, LL.M., předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Nemocnice AGEL Nový Jičín je hrdá na to, že se stává průkopníkem v oblasti digitalizace zdravotnických procesů,“ říká ředitel Fejfar. „Investice do moderních technologií je investicí do bezpečnosti našich pacientů a efektivity našeho personálu. Jsme odhodláni pokračovat v implementaci inovativních řešení, aby naše léčba a péče byla co nejkvalitnější a nejbezpečnější,dodává MUDr. Fejfar.

Hlavní stránka