lupa x
user

Aplikace, na které pracovali brněnští odborníci, předpoví produkci odpadu

Aplikace, na které pracovali brněnští odborníci, předpoví produkci odpadu

13.02.2023

Redakce

Webovou aplikaci, která na základě matematického modelu předpoví produkci odpadů v dalších letech, vytvořili pro ministerstvo životního prostředí odborníci z brněnské strojní fakulty. Software TiramisO také umožňuje zobrazit různé scénáře předpokládaného vývoje, oznámila Iveta Hovorková z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického.

Aplikace, na které pracovali brněnští odborníci, předpoví produkci odpadu

Foto: Shutterstock

Prognózování produkce odpadu bylo v Česku podle odborníků dosud roztříštěné – metody se různily, součet předpovědí za obce či kraje neodpovídal predikcím pro celou zemi, což by se mělo změnit. „Přišli jsme s certifikovanou metodikou prognózování odpadů. A na jejím základě vytvořili software, který z výsledků předchozích let odhadne budoucí množství komunálních, ale také třeba stavebních nebo zdravotnických odpadů,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Martin Pavlas.

Druhá certifikovaná metodika je zaměřená na rozbory komunálního odpadu. „Laicky bychom řekli, že jsme vytvořili návod, podle kterého se bude při analýzách jednotně postupovat, aby byly výsledky srovnatelné a zejména opakovatelné,“ doplňuje Pavlas.

Jednotná vstupní data pak zpřesní výstupy modelu, který vypočítá, jak se bude vyvíjet množství odpadů. Nejnižší územní jednotkou, pro kterou lze udělat predikci, jsou obce s rozšířenou působností, kterých je v Česku přes 200.

Výstupy prognostického modelu mohou zajímat nejen ministerstvo, ale i samosprávy nebo investory a firmy, které se likvidací či recyklací odpadu zabývají. Kromě prognózy, což je statistický model stanovující trendy na základě dat z minulosti, nabídne aplikace i scénáře. „Historická data neodráží například změnu legislativy, podporu třídění odpadu nebo rostoucí poplatky za skládkování. Tyto věci statistika neumí zohlednit, a proto přichází na řadu expertní odhad, který si expert na ministerstvu zadá do systému a my jej výpočtem promítneme na úroveň krajů a dvou stovek mikroregionů,“ vysvětlil Pavlas.

Webová stránka a software jsou výsledkem tříleté práce, která zahrnovala také analýzu směsného komunálního odpadu. Jinými slovy, odborníci zkoumali obsah černých popelnic. „Měření spočívalo v ručním třídění vzorků o objemu jeden metr krychlový na přibližně 40 sledovaných skupin odpadu. Zkoumání probíhalo v různých regionech, mimo jiné i v Brně, v Praze a na Vysočině,“ řekl Jiří Gregor, který koordinoval terénní práce po celém Česku.

Brno (ČTK)

Hlavní stránka