lupa x
user

Loni byl v ČR transplantován rekordní počet ledvin, upevnili jsme pozici mezi evropskou špičkou

Loni byl v ČR transplantován rekordní počet ledvin, upevnili jsme pozici mezi evropskou špičkou

21.02.2023

Redakce

V roce 2022 bylo v ČR transplantováno celkem 520 ledvin od zemřelých i žijících dárců. Je to historicky nejvíce od doby, co je v Česku tato statistika sledována. „Sečetl se dopad více faktorů, na kterých se pracuje roky. V Evropě patříme mezi 43 sledovanými zeměmi mezi nejlepší a i rok 2023 začal z hlediska počtu transplantací velmi dobře,“ říká MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK.

Loni byl v ČR transplantován rekordní počet ledvin, upevnili jsme pozici mezi evropskou špičkou

Mezi nejlepšími v Evropě

Příčinu úspěchu českých zdravotníků vidí odborníci především v tom, že se zdokonaluje spolupráce s dárcovskými nemocnicemi, které jsou dobře motivované. Pomohla také změna zákona, která umožnila větší počet transplantací orgánů od cizinců zemřelých na českém území, transporty dárců do transplantačních center, a neustálé vyšetřování a zařazování nemocných do čekací listiny k transplantaci. Mezi faktory růstu počtu transplantací patří spolupráce se zdravotníky z dialyzačních středisek, kteří vhodné pacienty co nejdříve přihlašují na čekací listinu a vysvětlují pacientům výhody transplantací, také od žijících dárců. „Potvrzuje se, že jsme před lety položili kvalitní základ dobrým transplantačním zákonem. Stejnou transplantační legislativu, jakou máme my přijaly v posledních letech takové země jako Nizozemsko, Dánsko nebo Anglie. Recentní změna legislativy také umožnila odebírat větší počet orgánů cizincům zemřelým na našem území. Zatímco v roce 2021 to bylo 14 osob, v roce 2022 už 28,“ popisuje důvody úspěchu českého zdravotnictví prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM. Ukazuje se, že i rok 2023 začal z hlediska transplantační aktivity dobře. Zatímco v lednu 2022 bylo v Česku transplantováno celkem 22 ledvin, letos bylo pacientům již transplantováno celkem 33 orgánů.

 

FENOMÉN IKEM
Českým transplantačním fenoménem je IKEM. Z celkových 520 ledvin jich právě tam transplantovali přesně 300. „Většina pacientů dostala ledvinu od zemřelého dárce orgánů, ve 28 případech byl dárcem příbuzný nebo blízký pacienta. Osobně vidím za velkou transplantační aktivitou především perfektní spolupráci s dárcovskými nemocnicemi, převozy dárců orgánů ze spolupracujících pracovišť přímo do IKEM, odběry orgánů od dárců po smrti oběhu ale také už zmiňované cizince. Tím, že provádíme často odběr orgánů přímo v IKEM navíc napomáháme našim kolegům z dárcovských nemocnic,“ vypočítává profesor Ondřej Viklický. 

 

Úspěšná transplantace pacienta, který se dialyzoval doma

V IKEM proběhla v říjnu 2022 i úspěšná transplantace mladého pacienta Jaroslava Mészároše, který se od ledna 2021 s pomocí své maminky dialyzoval doma. „S ledvinami se Jaroslav léčí od dětství a byl již dvakrát transplantovaný. Po selhání druhého transplantovaného štěpu zahájil domácí hemodialýzu, což mu velmi prospělo jak zdravotně, tak psychicky,“ říká MUDr. Markéta Kratochvilová, Ph.D., vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Uherském Brodě, která má Jaroslava v péči. Metoda domácí hemodialýzy byla v Česku legislativně ukotvena a je plně hrazena ze zdravotního pojištění od roku 2015. Její princip je stejný jako na dialyzačním středisku. Jde o přístrojové mimotělní očištění krve, které si ale provádí sám pacient nebo člověk, který s ním žije v domácnosti. Na rozdíl od klasické dialýzy na středisku, která se provádí zpravidla 3x týdně 4-5 hodin, lze domácí dialýzu provádět s vyšší frekvencí, obvykle 5x týdně po dvou až třech hodinách. „Po opakovaných transplantacích bývá čekání na vhodnou ledvinu mnohem delší, proto jsme rádi, že se mohl Jaroslav léčit v domácím prostředí.
A máme o to větší radost, že se před čtyřmi měsíci dočkal úspěšné transplantace a nyní se mu daří velmi dobře,“
dodává Markéta Kratochvilová, která s IKEM i spádovým Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně velmi úzce spolupracuje. 

 

Waiting list a příprava pacientů na transplantaci
K tomu, aby pacient mohl podstoupit transplantaci musí být zařazen na čekací listinu, tzv. waiting list. K tomu musí splnit celou řadu kritérií, mezi které patří mimo mnoha laboratorních i klinických vyšetření třeba i zdravé zuby. „Stejně jako zaznamenaly rekordní rok transplantace ledvin, zaznamenala ho i naše dialyzační střediska, kde se příprava pacientů na transplantaci odehrává. Na našich 23 dialyzačních střediscích jsme v Česku k úspěšné transplantaci dovedli celkem 84 pacientů. Je to zásluha jak lékařů, tak i sester, které nezlomilo těžké covidové období, a i v něm přípravy pacientů na transplantace pokračovali. Například v Plzni se nám podařilo dovést k transplantaci všechny pacienty na čekací listině,“ doplňuje popis důležitého článku transplantačního řetězce MUDr. Vladimír Vojanec, vedoucí nefrolog sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK. Péče o pacienty transplantací nekončí. „Po úspěšné transplantaci pečujeme ve spolupráci s daným transplantačním centrem o pacienty i nadále. Někteří pacienti dochází pravidelně i do našich nefrologických ambulancí, což je důležité jak z hlediska jejich komplexního sledování, tak z hlediska duševní pohody pacientů, kteří i nadále chodí k lékařům, které znají,“ uzavírá Vladimír Vojanec cestu pacienta s onemocněním ledvin.    

 

B.Braun ČR

Hlavní stránka