lupa x
user

Cenu Wernera von Siemense získalo 19 studentů, mladých vědců a pedagogů

Cenu Wernera von Siemense získalo 19 studentů, mladých vědců a pedagogů

24.03.2023

Redakce

Cenu Wernera von Siemense za rok 2022 za nejlepší práce z technických a přírodovědných oborů získalo 19 studentů, mladých vědců a pedagogů. Odborné poroty vybíraly v několika kategoriích z 493 přihlášek, mezi oceněné rozdělily jeden milion korun. Cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu získaly Markéta Bloomfield a Zuzana Paračková z Univerzity Karlovy (UK) za práci s názvem Diagnostika výzkumem u vzácných vrozených poruch imunity. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Siemensu Mariana Kellerová.

Cenu Wernera von Siemense získalo 19 studentů, mladých vědců a pedagogů

Foto: Shutterstock 

Oceněná práce v základním výzkumu má dva výstupy. Prvním je takzvaná diagnóza výzkumem, kdy jsou pro pacienty s nejasnou či vzácnou diagnózou sestaveny individuálně designované protokoly výzkumné analýzy, jejichž výsledky umožňují navrhnout konkrétní léčebně-preventivní strategie. Druhým je pak popis buněčných a klinických fenoménů spojených s danou genetickou mutací, který umožňuje ozřejmit funkci postiženého genu a proteinu a jejich zapojení v biologických procesech.

Cenu za nejlepší disertační práci získala Anna Petráčková z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za práci, jejímž klíčovým výstupem je i online kalkulátor pro nastavení citlivosti metody sekvenování pro diagnostické laboratoře. Tento kalkulátor, který se už používá v praxi, je nezbytný ke správnému určení malých klonů s patogenními mutacemi u onkologických onemocnění.

V kategorii nejlepší diplomová práce porota ocenila Tomáše Haladu z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Ve své práci se zaměřil na popis tekutin pomocí částic, které si lze představit jako jednotlivé kapičky, a umožňuje simulovat jevy jako příboj, proudění vody přes jez či rozstřik maziva v průmyslových zařízeních.

Nejlepším pedagogem je Jiří Podolský z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala Markéta Tesařová z Vysokého učení technického v Brně a cenu za překonání překážek při studiu obdržela Ester Milostná z Masarykovy univerzity v Brně. Tomáše Michálka z ČVUT ocenila porota za nejlepší absolventskou práci na téma Průmysl 4.0 a Jana Vysockého z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za nejlepší absolventskou práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika. Poroty také udělily dvě čestná uznání. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací.

Ceny se udělují od roku 1998. Akci pořádá společnost Siemens s představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR. Od začátku pořádání soutěže bylo mezi vítěze rozděleno 15,3 milionu korun.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka