lupa x
user

Ministerstvo průmyslu rozdělí malým podnikům 1,05 miliardy Kč na digitalizaci

Ministerstvo průmyslu rozdělí malým podnikům 1,05 miliardy Kč na digitalizaci

20.04.2023 , Aktualizováno 19.04.2023

Redakce

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozdělí 1,05 miliardy korun malým a středním firmám na podporu digitalizace. V první výzvě na podporu digitalizace podniků z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je připraveno 500 milionů korun. MPO také vyhlásilo pátou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF), kde je k dispozici 550 milionů korun z Národního plánu obnovy.

Ministerstvo průmyslu rozdělí malým podnikům 1,05 miliardy Kč na digitalizaci

Foto: Shutterstock

„Podpora malých a středních podniků a digitalizace patří mezi naše priority. Proto vyhlašujeme výzvy, které podnikům pomohou s jejich rozvojem a posílí jejich konkurenceschopnost. Jsou to právě digitalizace a automatizace, které Českou republiku posunou blíže k zemím, které patří mezi celosvětovou špičku,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ve výzvě z OP TAK mohou firmy žádat o dotaci na nákup a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Výzva se zaměřuje na menší projekty. Žadatelem mohou být malé a střední podniky a realizace projektů je omezena pouze na jednu etapu. Míra podpory je stanovena podle velikosti podniků, a to 40 procent pro malé podniky a 30 procent pro střední podniky.

Zároveň ministerstvo vyhlásilo pátou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Cílem je podpořit zavádění inovací v malých a středních podnicích. Žádat o ni mohou tyto podniky ze všech regionů České republiky včetně hlavního města Prahy. Žádosti je možné podávat do 9. června 2023.

Výzva se zaměřuje na okamžik, kdy firma potřebuje zavést inovace do výroby, nebo uplatnit nové postupy či organizační schémata ve své činnosti a nabídky produktů na trhu. Má tedy například dokončen vývoj nového produktu a musí připravit nový výrobní proces. Podpořit lze právě zavedení procesu, stejně jako poskytování nových chytrých služeb a zefektivňování procesů prostřednictvím nových informačních systémů. Obsahem projektu může být inovace produktu, výrobního procesu či organizační inovace nebo libovolná kombinace, pokud tvoří v konkrétním případě jeden logický celek. Každý podnik může do soutěže přihlásit pouze jeden projektový záměr, na který může získat dotaci ve výši až 20 milionů korun.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka