lupa x
user

Ombudsman rozšířil on-line kurz, ve kterém učí, jak poznat a řešit diskriminaci

Ombudsman rozšířil on-line kurz, ve kterém učí, jak poznat a řešit diskriminaci

27.04.2023 , Aktualizováno 26.04.2023

Redakce

Veřejný ochránce práv rozšířil on-line kurz, ve kterém zájemce zdarma naučí, jak poznat a řešit diskriminaci. Nově jde například o pracovní prostředí, bydlení či přístup ke zboží. Kancelář ombudsmana o tom dnes informovala na svém webu, přes který lze kurz i spustit. Veřejný ochránce práv mimo jiné vyřizuje stížnosti lidí, kteří se z různých důvodů cítí být diskriminovaní.

Ombudsman rozšířil on-line kurz, ve kterém učí, jak poznat a řešit diskriminaci

Foto: Shutterstock

„V e-learningu vycházíme ze skutečných případů, které řešil ombudsman. Využíváme také poznatky z našich výzkumů a doporučení. Z informací v kurzu mohou čerpat pracovníci úřadů, které se diskriminací zabývají, například inspektoráty práce, Česká školní inspekce či Česká obchodní inspekce, ale také třeba zástupci samospráv nebo neziskové organizace,“ uvedla vedoucí odboru rovného zacházení Jana Kvasnicová.

V on-line kurzu si může zájemce zvolit vlastní studijní cestu. Doporučuje se ale nejprve projít úvodní modul, jde o úvod do antidiskriminačního práva, ve kterém se vysvětlují základní pojmy a principy. Následně úřad doporučuje navázat dalším modulem podle vlastního výběru. Je možné projít si jen některé části nebo absolvovat celý kurz. Nové moduly se týkají diskriminace v pracovním prostředí, v bydlení, v přístupu ke zboží a službám a ve vzdělávání.

Kurz je zdarma a vhodný pro širokou veřejnost, nevyžaduje právní vzdělání. Část o diskriminaci v pracovním prostředí přináší tipy a doporučení jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Poznatky z modulu o diskriminaci ve vzdělávání mohou zase využít lidé pracující ve školství, ale i rodiče a žáci. Lidé, kteří hledají či nabízejí bydlení, mohou najít pro ně přínosné informace v modulu o diskriminaci v bydlení.

Jedním z úkolů ombudsmana je pomáhat obětem diskriminace, tedy zakázaného nerovného zacházení. Vyřizuje stížnosti lidí, kteří se z různých důvodů cítí být diskriminovaní, ročně dostává několik set podnětů na možnou diskriminaci. Ombudsman také dělá výzkumy a vydává doporučení, kterými prosazuje rovné zacházení.

Brno (ČTK)

Hlavní stránka