lupa x
user

Nové nymburské ulice ponesou jména letců R. A. F.

Nové nymburské ulice ponesou jména letců R. A. F.

19.02.2023 , Aktualizováno 17.02.2023

Redakce

Nové nymburské lokality za Poliklinikou a na Zálabí se rozrůstají výstavbou nových domů a na zastupitelích je rozhodnout o názvech nově vznikajících ulic. Na zasedání schválili názvy ulic navržené Radou města podle jmen nymburských letců, kteří sloužili za druhé světové války v Royal Air Force. Další nové ulice ponesou jméno skauta Otokara Randáka a nymburských patriotů Karla a Evy Rumlových.

Nové nymburské ulice ponesou jména letců R. A. F.

„Nymburk se rozrůstá současně z více stran města výstavbou nových rodinných a bytových domů. Názvy nových ulic navrhuje komise pro školství, kulturu a cestovní ruch a vždy se snaží vycházet z historických souvislostí nebo současného kontextu dané lokality. Některé ulice v lokalitě Babín jsme pojmenovali již v loňském roce a aktuálně zastupitelé schválili jména nových ulic v lokalitě za Poliklinikou a na Zálabí,“ uvedl místostarosta Bořek Černý.

Nově vybudované komunikace je třeba pojmenovat, aby stavbám mohlo být přiděleno adresní místo potřebné k zapsaní do registru RUIAN. Původním návrhem komise byla jména místních umělců: Jana Nebeského (básník, prozaik), Hanuše Bohmana (akademický malíř) a Miroslava Macháčka (herec a režisér) a dále Otokara Randáka a Sourozenců Rumlových. Na radě města 25. ledna byl vysloven a následně schválen protinávrh, který doporučuje pojmenovat ulice v lokalitě za Poliklinikou po letcích R. A. F., konkrétně ulice Josefa Jaškeho, Viléma Bufky a Jaroslava Čermáka.

„V lokalitě na Zálabí byla rada města s komisí ve shodě. Nové ulice ponesou pojmenování po Otokaru Randákovi a sourozencích Rumlových, jejichž osud byl spojen se skautskou vilou Tortuga v Kolínské ulici. Ulice za poliklinikou na sídlišti leží v těsné blízkosti ulice letců R. A. F. a naší základní školy, která nese stejné jméno. Umělcům je nejen na sídlišti věnováno již několik ulic. Na letce R. A. F. zatím město nikde nemyslelo a jistě si zaslouží jejich činy konečně připomenout i tímto způsobem. Josef Jaške, Vilém Bufka i Jaroslav Čermák jsou nymburskými rodáky a patřili k aktivním účastníkům bojů druhé světové války. Na původně navrhované umělce určitě nezapomeneme při pojmenování dalších ulic,“ okomentovala svůj návrh místostarostka Stanislava Tichá.

Josef Antonín Jaške se narodil v Nymburce 31. 3. 1913, vyrůstal v legionářské rodině. Po maturitě na nymburské reálce v roce 1931 pokračoval studiem na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. V československém vojenském letectvu působil od roku 1933, od 30. 6. 1934 v hodnosti poručíka. Byl i leteckým instruktorem. 16. 6. 1939 odešel ještě před vypuknutím 2. světové války do exilu v Polsku. Zemřel 20. 6. 2001 v Oxfordu.

Vilém Bufka se narodil v Nymburce 11. 8. 1915, byl leteckým mechanikem, československým válečným letcem a spisovatelem. Leteckým mechanikem se vyučil v Mladé Boleslavi a později se ve Francii, kam uprchl z okupované vlasti, přeškolil na francouzskou techniku. Vykonal několik nočních náletů. V roce 1940 byl přijat do R. A. F. jako jeden z prvních příslušníků 311. Československé bombardovací perutě, o rok později se stal kapitánem. Získal několik vyznamenání a po válce působil jako instruktor. Zemřel 20. 11. 1967 v Praze.

Jaroslav Čermák se narodil 24. 4. 1917 v Nymburce. Před válkou prošel pilotním výcvikem. V roce 1939 přešel přes Polsko a Francii do Velké Británie. Sloužil u 313. perutě jako operační pilot. Zahynul 4. 6. 1943 v Tautonu ve Velké Británii v letounu Spitfire a byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka letectva.

Otokar Randák se narodil 18. 10. 1926 v Nymburce. Vedl vodní skauty, s nimiž později absolvoval tajný výcvik, a následně vytvořili zpravodajskou štafetu k předávání informací pro parašutistické výsadky na území protektorátu. Působili také jako stráž Národního výboru, moto- a cyklospojky, zapojili se do obrany mostu přes Labe. Těsně po válce se Otakar Randák a jeho družina zapojili do budování přístavu vodních skautů Modrá flotila v Nymburce. Zemřel 12. 6. 2019.

Karel Ruml se narodil 25. 6. 1928 v Praze, dětství a mládí prožil v Nymburce. Byl právníkem, protikomunistickým odbojářem, publicistou a vodním skautem. Byl sledován Státní bezpečností, když se mu podařilo v roce 1951 ujet tzv. Vlakem svobody na Západ do Bavorska. O cestě a aktivní účasti v protikomunistickém odboji píše v knize Z deníku Vlaku svobody. Žil v Kanadě. Je držitelem čestného občanství města Nymburka. Zemřel 25. 7. 2020.

Eva Rumlová se narodila 9. 4. 1930 v Praze, navštěvovala nymburskou základní školu a gymnázium, následně Lékařskou fakultu UK Praha. Byla lékařkou a aktivní skautkou. Po roce 1968 emigrovala do Velké Británie a následně do Švýcarska. V roce 1993 věnovala spolu se svým bratrem Karlem rodinnou vilu zvanou Tortuga nymburským skautům a dům na Náměstí Přemyslovců městu Nymburk. Zemřela 21. 1. 2020.

 

Zdroj: Město Nymburk

Hlavní stránka